Ħarsa ġenerali​

Il- Borza ta’ Studju Tertiary Education Scholarship Scheme intnedgħiet bl’ iskop li tkun ta’ sapport u ittejjeb l’ edukazjoni terzjarja fl’ Livell 7 a Livell 8 biex jizdied il- kontribuzjoni fis- settur tal- impjieg Malti ul- Ekonomija.

X’se tingħata

 

Applikanti li diġa bdew il- kors ta’ studju tagħom qabel 19 ta’ Mejju 2023 (qabel ma infetħet l-iskema) jistgħu xorta japplikaw, bil- kundizjoni li id- data ta’ tmiem il- kors tkun fis-sena’ 2024 jew wara.

<img src="https://servizzcms.gov.mt/PublishingImages/Generic/TESS.jpg" alt="TESS">

 

 

Eliġibbiltà​​

Kull borza ta’ studju hija iggvernata minn set ta’ regolamenti. Għalekk, il- kriterja tal-eligibilita huma speċifiċi irrispetivament tar-regolamenti individwali tal-iskemi. Dawn ir-regolamenti jiġu  riveduti kull sena kif ikun neċċesarju.

Kif tapplika​

Applikazzjonijiet disponibli: https://myscholarship-apply.gov.mt/

applika