Ħarsa ġenerali​

L-Iskema ta' Boroż ta' Studju għall-Edukazzjoni Terzjarja, hija maħsuba biex tappoġġja edukazzjoni terzjarja ta' kwalità mill-MQF Livell 7 'l fuq u tfittex li tikkontribwixxi lejn is-suq tax-xogħol Malti ma' individwi b'ħiliet xierqa. L-iskema hija mmirata biex tappoġġa lil dawk li qed isegwu din it-triq biex tirnexxi kemm fil-livell tal-kisba tal-edukazzjoni kif ukoll biex tikkontribwixxi b'mod effettiv lejn l-ekonomija. L-edukazzjoni terzjarja tifforma parti dejjem aktar importanti mill-aġenda ekonomika u soċjali ta' kwalunkwe pajjiż. Jipprovdi wkoll element ewlieni tal-iżvilupp professjonali kontinwu ta' bosta nies.

X’se tingħata

TIP 1
Livell tal-programm
Livell 7 tal-MQF (eż. Ċertifikat tal-Postgraduate/Post-Graduate Diploma/Masters)

Data tal-Bidu
Matul l-2018 jew qabel l-2018 bid-data tat-tmiem tal-programm fl-2019 jew wara.

Modalità
Tagħlim fuq bażi part-time/Distance Learning

Żmien massimu tal-programm
Programmi ta' aktar minn 3 snin iżda sa massimu ta' 5 snin fil-każijiet kollha.

Valur tal-Għotja tal-Boroż ta' Studju Miżati għat-Tagħlim/Miżati tal-Banek sa €8,000 għat-tul kollu tal-programm.

TIP 2
Livell tal-programm
Livell 7 tal-MQF (eż. Ċertifikat tal-Postgraduate/Post-Graduate Diploma/Masters)

Data tal-Bidu
Matul l-2018 jew qabel l-2018 bid-data tat-tmiem tal-programm fl-2019 jew wara.

Modalità
Ħin sħiħ

Żmien massimu tal-programm
Programmi ta' aktar minn 3 snin iżda sa massimu ta' 4 snin fil-każijiet kollha.

Valur tal-Għotja tal-Boroż ta' Studju
Miżati għat-Tagħlim + Miżati tal-Banek (jekk ikun hemm) + Għotja ta' Manutenzjoni (l-għotja m'għandhiex taqbeż €2,500) sa €8,000 fis-sena b'kollox.

TIP 3
Livell tal-programm
MQF Livell 8 (PhD/Dottorati Professjonali)

Data tal-Bidu
Matul l-2018 jew qabel l-2018 bid-data tat-tmiem tal-programm fl-2019 jew wara.

Modalità
Tagħlim fuq bażi part-time/Distance learning

Żmien massimu tal-programm
Programmi sa tul massimu ta' 7 snin fil-każijiet kollha.

Valur tal-Għotja tal-Boroż ta' Studju
Ħlasijiet għat-tagħlim + Banek tal-Bank (jekk ikun hemm) sa €20,000 għat-tul kollu tal-programm.

TIP 4
Livell tal-programm
MQF Livell 8 (PhD/Dottorati Professjonali)

Data tal-Bidu
Matul l-2018 jew qabel l-2018 bid-data tat-tmiem tal-programm fl-2019 jew wara.

Modalità
Ħin sħiħ

Żmien massimu tal-programm
Programmi sa tul massimu ta' 5 snin fil-każijiet kollha.

Valur tal-Għotja tal-Boroż ta' Studju
Ħlas għall-Għotja + Ħlasijiet tal-Banek (jekk ikun hemm) + Għotja ta' Manutenzjoni (l-għotja m'għandhiex taqbeż €2,500) sa €10,500 fis-sena b'kollox.

Eliġibbiltà​​

Kull skema ta’ boroż ta’ studju hi mmexxijja bil-qafas tar-regolamenti tagħha. B’hekk l-eliġibilità tiddependi fuq il-kriterji speċifikati fir-regolamenti tal-iskema rispettiva. Dawn jistgħu jiġu rriveduti kull sena skont kif ikun hemm bżonn.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika