Ħarsa ġenerali​

Din l-iskema għandha l-iskop li tagħti opportunitajiet biex tkabbar l-għażla ta' gradi universitarji/ kwalifiki sa Livell 6 fl-MQF u tinkludi Baċellerat u kwalifiki vokazzjonali, ikklassifikati bħala livell 6 jew ekwivalenti skont l-Istruttura tal-Kwalifiki ta' Malta (MQF). Il-Gvern qed jestendi l-appoġġ finanzjarju disponibbli lil studenti universitarji fl-Università u fl-MCAST, lil studenti oħra li qed jagħmlu studji simili f'istituzzjonijiet li jwasslu għal kwalifika rikonoxxuta lokalment u fiżikament f'livell 6 tal-MQF.

X’se tingħata

Il-lista ta' korsijiet preskritti u ta' importanza kbira hija ppubblikata kull sena.

Korsijiet Ġenerali:
1) Rata fissa ta' €86.85 kull 4 ġimgħat li jitħallsu bejn l-1 ta' Ottubru u t-30 ta' Ġunju.
2) Somma ta' €465.87 kull sena akkademika biex tkopri parti mill-ispejjeż relatati ma' materjal u tagħmir edukattiv.
3) Għotja ta' darba ta' €465.87 li titħallas fl-ewwel sena.

Korsijiet preskritti:
1) Rata fissa ta' €151.99 kull 4 ġimgħat li jitħallsu bejn l-1 ta' Ottubru u t-30 ta' Ġunju.
2) Somma ta' €698.81 kull sena akkademika biex tkopri parti mill-ispejjeż relatati ma' materjal u tagħmir edukattiv.
3) Għotja ta' darba ta' €98.81 li titħallas fl-ewwel sena.

Korsijiet ta' Prijorità Kbira:
1) Rata fissa ta' €302.10 kull 4 ġimgħat li jitħallsu bejn l-1 ta' Ottubru u t-30 ta' Ġunju.
2) Somma ta' €698.81 kull sena akkademika biex tkopri parti mill-ispejjeż relatati ma' materjal u tagħmir edukattiv.
3) Għotja ta' darba ta' €465.87 li titħallas fl-ewwel sena.

Eliġibbiltà​​

Biex ikunu eliġibbli f'din l-iskema, l-applikanti għandhom ikunu studenti bħalissa rreġistrati bħala studenti full-time, fiżikament fuq il-kampus, qed jieħdu kors ta' studji f'waħda minn dawn l-istituzzjonijiet:
• Istituzzjoni tal-edukazzjoni ogħla privata bil-liċenzja jew ċentru ta' tagħlim bil-liċenzja f'Malta li joffri korsijiet li jwasslu għal kwalifika f'MQF Livell 6 rikonoxxuta jew;
• Istituzzjoni tal-edukazzjoni ogħla barranija li toffri kwalifika f'MQF Livell 6 rikonoxxuta.
Nota: Din l-iskema teskludi studenti rreġistrati li qed jieħdu tagħlim minn distanza, tagħlim minn distanza full-time, part-time jew korsijiet imħallta.

Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikklikkja hawn

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

Dokumenti meħtieġa:
i) Kopja waħda tal-ittra ta' aċċettazzjoni mill-università/istituzzjoni li tapplika għaliha, u kopja ta' ittra ta' aċċettazzjoni miċ-ċentru lokali ta' tagħlim (fejn japplika). L-ittra ta' aċċettazzjoni għandha tinkludi:
Id-data ta' meta beda l-kors;
Id-data ta' meta ntemm il-kors;
Il-livell ta' MQF meta beda;
Il-livell ta' MQF meta spiċċa l-kors;
Konferma li l-kors huwa fuq bażi full-time.
ii) Kopja waħda tar-rapport tal-verifika tal-MQRIC (fejn japplika).
iii) Kopja waħda tal-karta tal-identità tal-applikant miż-żewġ naħat.
iv) Kopja waħda tad-dokumenti skont il-kundizzjonijiet biex ikunu eliġibbli f'2(a) tar-Regolamenti.
v) Irċevuta tal-ħlas tat-tagħlim tal-ewwel sena. Fil-każ ta' korsijiet fejn ma kinux tħallsu flus għat-tagħlim, l-istudent għandu jibgħat prova mill-università fejn imur li tiddikjara li l-istudent beda l-kors tiegħu kif ippjanat.
applika