Ħarsa ġenerali​

L-impjieg ta' minuri huwa kwistjoni sensittiva ħafna li tirrigwarda l-edukazzjoni, is-saħħa u s-sigurtà tal-minuri. Il-Liġi tipprovdi li ċerti kriterji jiġu sodisfatti qabel ma jinħareġ permess għal minuri biex jaħdem.

Legalment, minuri li ma spiċċawx l-iskola obbligatorja jridu japplikaw għall-eżenzjoni mill-iskola biex jaħdmu. Dan japplika l-aktar għal studenti li huma fil-Raba’ Sena Sekondarja li jridu jaħdmu fis-sajf jew wara l-ħin tal-iskola, kif ukoll għall-studenti tal-Ħames Sena Sekondarja li jridu jaħdmu wara l-ħin tal-iskola.

X’se tingħata

Eżenzjoni mill-iskola biex student ikun jista' jaħdem qabel jagħlaq is-16-il sena.

Eliġibbiltà​​

Minuri li għandhom 15-il sena. 

Min jimpjegahom għandu jkun konformi mal-obbligi legali murija hawn taħt:

- Regolament fuq id-Dokumentazzjoni dwar Ħaddiema li jibdew jew itemmu Impjieg - L.S 343.23.
- Regolamenti dwar l-Impjieg ta' Żgħażagħ - L.S 452.92.
- Att dwar l-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol – Kapitlu 424.
- Att dwar is-Sigurtà Soċjali - Kapitlu 318.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn, ipprintjaha u ffirmaha.

Ġenituri jew il-kustodji legali jridu jaċċessaw il-formola, jimlewha u jiffirmawha (Sezzjoni A). Il-Kap tal-Iskola jrid jiffirma u jittimbra wkoll fil-kaxxa indikata f’Sezzjoni A.

Min se jħaddem lill-istudent irid jimla Sezzjoni B.

Wieħed mill-ġenituri jew mill-kustodji legali jrid jippreżenta l-formola mimlija lill-iskola jew lis-Servizz ta’ Ħidma Soċjali fi ħdan is-Servizzi Nazzjonali ta’ Sapport għall-iskejjel flimkien ma’ dawn id-dokumenti:

i. Kopja tal-karta tal-identità tal-ġenituri/kustodji legali.

ii. Kopja tal-karta tal-identità tal-minuri. Jekk il-minuri mhux ċittadin Malti, kopja taċ-ċertifikat tat-twelid.

iii. Id-digriet tal-Qorti li jindika min għandu il-kura u l-kustodja tal-minuri fejn applikabbli.

 

Din il-formola ma tistax tiġi sottomessa onlajn minħabba r-rekwiżit ta' firma oriġinali. Applikazzjonijiet ta’ studenti li għandhom 15-il sena biss għandhom ikunu sottomessi

applika