Ħarsa ġenerali​

Legalment, minuri li ma spiċċawx l-iskola obbligatorja jridu japplikaw għall-eżenzjoni mill-iskola biex jaħdmu.

X’se tingħata

Eżenzjoni mill-iskola biex student ikun jista' jaħdem hekk kif jagħlaq is-16-il sena.

Eliġibbiltà​​

Minuri li jagħlqu 16-il sena.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn, ipprintjaha, iffirmaha u ibgħatha.

- Ġenituri jew tuturi legali jridu jaċċessaw il-formola, jimlewha u jiffirmawha (Sezzjoni A). Fl-assenza ta’ School Leaving Certificate and Profile, il-Kap tal-Iskola jrid jiffirma u jittimbra wkoll fil-kaxxa indikata f’Sezzjoni A.

- Min se jħaddem lill-istudent irid jimla Sezzjoni B. Fil-każ ta’ minuri li ma spiċċawx l-iskola obbiligatorja, wieħed mill-ġenituri jew tuturi legali jrid jippreżenta l-formola  mimlija lill-iskola jew lis-Servizz ta’ Ħidma Soċjali fi ħdan id-Dipartiment Servizzi għall-Istudent flimkien ma’ kopja tal-Karta tal-Identità taż-żewġ ġenituri kif ukoll ċertifikat tat-twelid jekk l-istudent m’għandux ċittadinanza Maltija.

Din il-formola ma tistax tiġi sottomessa onlajn minħabba r-rekwiżit ta' firma oriġinali.
applika