Ħarsa ġenerali​

Meta bħala konsumatur ma jirnexxilekx issolvi l-ilment tiegħek b’mod amikevoli mal-bejjiegħ u għalhekk ikollok bżonn l-assistenza tal-Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur, għandek tiftaħ ilment mal-Uffiċċju billi timla l-formola tal-ilmenti. Din il-formola tirrikjedi li tagħti d-dettalji personali tal-applikant, id-dettalji tal-bejjiegħ li għandek l-ilment miegħu, informazzjoni fuq it-tip ta’ prodott jew servizz mixtri, kif ukoll deskrizzjoni qasira tal-problema li għandek. Flimkien ma’ din il-formola, għandek tehmeż kopja tad-dokumenti kollha relatati mal-każ.

X’se tingħata

Ġialadarba timla’ u tibgħat il-formola tal-ilment lill-Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur ġewwa l-MCCAA, l-ilment jiġi evalwat u jekk ikun hemm bażi legali u jaqa’ taħt ir-remissjoni tal-Awtorità, il-każ jiġi assenjat lil wieħed mill-uffiċjali sabiex issir il-konċiljazzjoni bejnek u l-bejjiegħ, bil-għan li jintlaħaq qbil amikevoli. Dan il-proċess jista’ jieħu sa 15-il ġurnata ta’ xogħol.

Eliġibbiltà​​

Il-formola tal-ilment għandha timtela mill-konsumatur meta jkun hemm ilment ma’ bejjiegħ professjonali u wara li dan ikun diġà pprova jsolvi l-kwistjoni direttament miegħu.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

Persuna tista' wkoll tipprintja l-formola u tibgħatha bil-posta lid - :

Direttur tal-Ilment u r-Rikonċiljazzjoni
Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur
Mizzi House
Triq Nazzjonali
Blata l-Bajda ĦMR 9010
applika