Ħarsa ġenerali​

Din il-formola għandha timtela minn kull min huwa liċenzjat u jixtieq joffri servizzi relatati mal-logħob taħt ir-Regolamenti dwar Awtorizzazzjonijiet għal Logħob (Kap. 583.05 tal-Liġijiet ta' Malta).

X’se tingħata

Din il-formola hija waħda volontarja u tintuża minn min jixtieq approvazzjoni biex joffri servizzi relatati mal-logħob.

Eliġibbiltà​​

Din il-formola għandha tiġi sottomessa minn kull fornitur ta' servizzi relatati mal-logħob.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika