Ħarsa ġenerali​

Din il-formola għandha timtela minn kull liċenzjat li għandu bżonn ineħħi tipi ta' logħob taħt ir-Regolamenti dwar Awtorizzazzjonijiet għal Logħob (Kap. 583.05 tal-Liġijiet ta' Malta).

X’se tingħata

Din il-formola hija kritika għal min jixtieq iwaqqaf xi tipi ta' logħob.

Eliġibbiltà​​

Din il-formola għandha tkun sottomessa minn kull persuna liċenzjata li kisbet liċenzja tal-logħob.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika