Ħarsa ġenerali​

Din il-formola għandha timtela minn kull liċenzjat li għandu bżonn jagħmel sospenzjoni ta' liċenzja volontarja taħt ir-Regolamenti dwar Awtorizzazzjonijiet għal Logħob (Kap. 583.05 tal-Liġijiet ta' Malta).

Ma' din il-formola, il-liċenzjat irid jipprovdi d-dokumenti neċessarji għas-sospenzjoni ta' liċenzja volontarja.

X’se tingħata

Din il-formola hija kritika għal min jixtieq jagħmel sospenzjoni ta' liċenzja volontarja.

Eliġibbiltà​​

Din il-formola għandha tkun sottomessa minn kull persuna liċenzjata li tixtieq tagħmel sospenzjoni ta' liċenzja volontarja.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika