Ħarsa ġenerali​

Din il-formola għandha tiġi mimlija minn kull persuna liċenzjata li tagħmel parti mir-Regolamenti dwar Awtorizzazzjonijiet għal Logħob (Kap. 583.05 tal-Liġijiet ta' Malta).

Permezz ta' din il-formola, persuni liċenzjati għandhom jirrappurtaw l-obbligu tal-plejers, l-obbligu tal-premju, il-fondi miżmunin fil-kont tal-klijenti, kif ukoll fondi fi tranżitu. Fondi weqfin u t-taxxi għandhom ikunu rrapportati permezz ta' din il-formola wkoll.

X’se tingħata

Din il-formola hija kritika għall-kompatibbiltà kontinwa tal-liċenzja tal-Logħob.

Eliġibbiltà​​

Din il-formola għandha tiġi sottomessa minn kull persuna liċenzjata li kisbet liċenzja tal-Logħob.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

Jekk ikun hemm xi tibdil fl-informazzjoni mogħtija f'din il-formola, hija r-responsabbiltà tal-applikant li jinforma lill-Awtorità immedjatament. Min jonqos milli jagħmel dan jista' jiġi sospiż jew tiġi rrevokata l-liċenzja relevanti.
applika