Ħarsa ġenerali​

Din il-formola għandha tiġi sottomessa għal kull direttur, shareholder, CEO, Ultimate Beneficiary Owner, u key person tal-Operatur skont ir-regoli u l-liġijiet.

X’se tingħata

L-applikazzjoni tiġi pproċessata biex tikkonferma li l-individwu propost huwa idoneu biex ikun impjegat minn wieħed li għandu l-liċenzja għal logħob. Jekk ir-rekwiżiti kollha jintlaqgħu, l-Awtorità dwar il-Logħob (MGA) toħroġ l-approvazzjoni relevanti. Formola ta' Dikjarazzjoni Personali aġġornata għandha terġa' tintbagħat jekk il-formola rigward l-operatur/min għandu l-liċenzja miżmuma mill-MGA tkun eqdem minn 5 snin.

Eliġibbiltà​​

L-informazzjoni, flimkien mad-dokumentazzjoni li ssostniha u li tkun mibgħuta rigward impjegati, tintuża biex jitmexxew eżamijiet dwar l-integrità tal-impjegat u jekk huwiex idoneu kif meħtieġ mil-Liġi.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

Jekk ikun hemm xi tibdiliet fl-informazzjoni mogħtija, tkun fir-responsabbiltà tal-applikant li javża lill-Awtorità minnufih. Jekk jonqos li jagħmel dan, l-applikazzjoni tista' tiġi sospiża jew revokata.
applika