Ħarsa ġenerali​

Din il-formola għandha timtela minn kull min huwa liċenzjat u se jagħmel trasferiment ta' ishma taħt ir-Regolamenti dwar Awtorizzazzjonijiet għal Logħob (Kap. 583.05 tal-Liġijiet ta' Malta).

Ma din il-formola, il-liċenzjat irid jinkludi lista kurrenti u dik proposta għal struttura ta' ishma, b'lista ta' diretturi u persuni ewlenin ġodda, u ftehim tal-proposta għal struttura ta' ishma.

X’se tingħata

Din il-formola hija kritika għall-kompatibbiltà kontinwa tal-Liċenzja tal-Logħob.

Eliġibbiltà​​

Din il-formola għandha tkun sottomessa minn kull persuna liċenzjata li kisbet Liċenzja tal-Logħob.

Kif tapplika​

Fill in the online form and submit.
applika