Ħarsa ġenerali​

L-għan ta' dan l-inċentiv huwa li jassisti l-attivitajiet ta' Riċerka Industrijali u Żvilupp Esperimentali meħtieġa mill-industrija għall-akkwist ta' għarfien li jwassal għall-iżvilupp ta' prodotti u soluzzjonijiet innovattivi. Il-miżura tinkoraġġixxi wkoll il-kooperazzjoni bejn l-impriżi billi tipprovdi assistenza addizzjonali għal proġetti ta' Riċerka Industrijali u/jew Żvilupp Esperimentali.

X’se tingħata

Għotjiet fi flus
Krediti tat-Taxxa
(jew taħlita tat-tnejn)

Eliġibbiltà​​

L-Applikant għandu jkun intrapriża żgħira, medja jew kbira li hija rreġistrata bħala:
- partnership stabbilita skont l-Att dwar il-Kumpaniji, li tkun partnership en nom collectif, en commandite jew kumpanija b'responsabbiltà limitata;
JEW
- korp ta' persuni kostitwit, inkorporat jew irreġistrat barra minn Malta u ta' natura simili għas-sħubijiet imsemmija hawn fuq u rreġistrat bħala kumpanija barranija skont l-Att dwar il-Kumpaniji;
JEW
-  tkun reġistrata kif xieraq bħala soċjetà kooperattiva skont l-Att dwar is-Soċjetajiet Kooperattivi
- L-applikant irid ikun qed iwettaq proġett ta' R&D skont il-linji gwida
 

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn.

L-applikanti jistgħu jagħżlu li jissottomettu applikazzjoni ta' Pre-Proposta biex jirċievu kummenti dwar jekk il-proġett maħsub huwiex konformi ma' proġett ta' riċerka u żvilupp skont il-parametri stabbiliti fil-Linji Gwida tal-inċentiv.

Il-formoli tal-applikazzjoni għandhom jintbagħtu mimlija u ffirmati permezz ta' imejl lil R&[email protected].

 

Dokumenti Meħtieġa:
Id-dokumenti meħtieġa huma;
- Application annexes
- Cvs ta' nies li ha jkunu involuti fil-proġett
- Consortium Agreement 
- Kwotazzjonijiet/ftehim
- Tax Compliance Status Certificate
- Enterprise Size Declaration 
- Financial Summary 
- Rapporti finanzjarji awditjati
- Pjan tan-negozju
applika