Ħarsa ġenerali​

Din il-miżura tgħin ir-riċerka industrijali jew l-iżvilupp sperimentali mwettaq għall-akkwist ta' għarfien li jwassal għall-iżvilupp ta' prodotti u soluzzjonijiet innovattivi.

X’se tingħata

Proġetti li jitwettqu f'massimu ta' 36 xahar jiġu mgħejjuna. L-intensità tal-għajnuna tibda minn 25% u tasal sa 60% skont id-daqs tal-intrapriża u l-livell ta' kollaborazzjoni li jseħħ fil-proġett. Il-Korporazzjoni tista' tapprova għotja ta' flus fuq spejjeż ta' pagi sa €500,000 u kreditu ta' taxxa fuq strumenti, tagħmir (spejjeż ta' diprezzament), materjal u provvisti, riċerka kuntrattwali u għarfien tekniku.

Eliġibbiltà​​

In-natura tal-proġett trid tkun ta' żvilupp sperimentali jew riċerka industrijali.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn.

L-applikanti jistgħu jagħżlu li jissottomettu applikazzjoni ta' Pre-Proposta biex jirċievu kummenti dwar jekk il-proġett maħsub huwiex konformi ma' proġett ta' riċerka u żvilupp skont il-parametri stabbiliti fil-Linji Gwida tal-inċentiv.

Il-formoli tal-applikazzjoni għandhom jintbagħtu mimlija u ffirmati permezz ta' imejl lil R&D@maltaenterprise.com.
applika