Ħarsa ġenerali​

Din il-miżura tiffaċilita l-impjieg ta' persuni mhux residenti f'rwoli li bħalissa mhumiex indirizzati mis-suq tax-xogħol lokali billi ttaffi temporanjament l-ispejjeż tat-taxxa mġarrba minn tali individwi permezz ta' inċentiv fiskali. Il-benefiċjarji potenzjali jistgħu jikkuntattjaw lill-Business 1st fuq 144 għal gwida u informazzjoni dwar din il-miżura.

X’se tingħata

Ir-rata ta' taxxa ta' 15% għandha tapplika għal perjodu konsekuttiv ta' mhux aktar minn erba' snin li jibdew mis-sena immedjatament ta' qabel is-sena ta' valutazzjoni li fiha l-persuna tkun obbligata li tħallas taxxa f'Malta għall-ewwel darba.

Eliġibbiltà​​

Impjieg eliġibbli
Il-Korporazzjoni għandha tikkunsidra applikazzjonijiet minn kwalunkwe persuna li:

a) huwa impjegat f'"Uffiċċju Eliġibbli" kif ikkonfermat għas-sodisfazzjon tal-Korporazzjoni permezz tal-kuntratt ta' impjieg.
b) huwa soġġett għall-ħlas ta' taxxa fuq id-dħul bħal dan f'Malta, li huwa emolumenti pagabbli taħt kuntratt ta' impjieg kwalifikat, u rċevut fir-rigward ta' xogħol jew dmirijiet imwettqa f'Malta jew li jwettaq ir-rwol meħtieġ mill-Uffiċċju Eligibbli, jew fir-rigward ta' kwalunkwe perjodu li jdum barra minn Malta b'rabta ma' tali xogħol jew dmirijiet, jew f'leave waqt it-twettiq ta' tali xogħol jew dmirijiet.
c) jieħu dħul minn impjieg ta' minimu ta' €52,000 u soġġett għall-ħlas ta' taxxa fuq id-dħul f'Malta.
d) għandu kuntratt ta’ impjieg suġġett għal-liġijiet ta’ Malta u jagħti prova għas-sodisfazzjon tal-Korporazzjoni li l-kuntratt huwa mfassal għall-eżerċizzju ta’ xogħol ġenwin u effettiv f’Malta.
 e)ma jikkontrollax aktar minn 25% tal-ishma tal-impriża li fiha huwa impjegat.

Persuni Eliġibbli

Il-Korporazzjoni għandha toħroġ deċiżjoni lil kull persuna impjegata minn Uffiċċju Eliġibbli, li:
a) ikun fil-pussess ta' kwalifika rilevanti jew ikun ġustifika għas-sodisfazzjon tal-Korporazzjoni esperjenza minima ta' tliet (3) snin f'rwol komparabbli ma' dak tal-Uffiċċju Elegibbli.
b) juri li qed jirċievi riżorsi stabbli u regolari li huma biżżejjed biex iżomm lilu nnifsu u lill-membri tal-familja mingħajr ma jirrikorri għas-sistema ta' assistenza soċjali f'Malta.
c) jgħix f'akkomodazzjoni meqjusa bħala normali għal familja komparabbli f'Malta u li tissodisfa l-istandards ġenerali tas-saħħa u s-sikurezza fis-seħħ f'Malta. Il-Korporazzjoni għandha tqis li l-persuna tgħix f'akkomodazzjoni meqjusa bħala normali għal familja komparabbli f'Malta jekk tinkludi żona tal-ħajja u mill-inqas kamra tas-sodda għal kull persuna dipendenti.
d) jkun f'pussess ta' dokument tal-ivvjaġġar validu.
e) f'pussess ta’ assigurazzjoni tas-saħħa fir-rigward tar-riskji kollha normalment koperti għaċ-ċittadini Maltin, inkluża kopertura għal kura in-patient għall-Applikant u għall-membri tal-familja tiegħu.
Jekk l-assigurazzjoni tiġi pprovduta permezz ta’ group policy, l-Applikant irid jipprovdi dokumentazzjoni (maħruġa mill-assiguratur) li l-Applikant u (jekk applikabbli) kwalunkwe dipendenti huma koperti mill-policy.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha

Dokumenti mehtieġa
Id-dokumenti meħtieġa huma;
- Kopja tal-Passport
- Kopja tal-ID Card Maltija
- Kopja ta' Residence Permit
- Kopja tal-Health Policy
- Kuntratt tal-imjieg kurrenti
- Rent OR lease Contract of Immovable Property
- Employment history maħruġa minn Jobsplus
- FS4 iffirmata mill applikant u min iħadem
- Cirriculum Vitae

 

applika