Ħarsa ġenerali​

L-għan ta' dan l-inċentiv huwa li jgħin u jiffaċilita n-negozji tal-familja biex jittrasferixxu n-negozju tagħhom minn ġenerazzjoni għall-oħra.

X’se tingħata

L-ispejjeż eliġibbli taħt dan l-inċentiv huma relatati ma:

- Dazju ta' trasferiment ta' proprjetà immobbli li kienet użata għal perjodu ta' mill-inqas 3 snin, u
- Stimi tad-dazju li għandu jitħallas meta individwu jitrasferixxi l-ishma u l-interessi tiegħu fi sħubija, trust jew fondazzjoni lil membri tal-familja.

Id-dazju fuq l-ewwel €500,000 tal-valur tal-proprjetà trasferita jiġi kkalkulat bir-rata ta' €3.50 għal kull €100. Għal trasferiment ta' ishma jew interessi fi sħubija, trust jew fondazzjoni miżmuma fil-familja, ma jitqisux l-ewwel €150,000 jew kull ammont ieħor ikbar minn dak preskritt tal-valur tal-ishma jew l-interessi traferiti fis-sħubija, trust jew fondazzjoni.

Eliġibbiltà​​

Dan l-inċentiv huwa miftuħ għall-impriżi reġistrati bħala Negozju tal-Familja.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn, ipprintjaha u ibgħatha lil:

Korporazzjoni Malta Enterprise
Malta Industrial Parks Ltd
Gwardamangia Hill
Pietà MEC 0001

Għal aktar informazzjoni dwar din l-iskema, kif ukoll informazzjoni u gwida dwar il-mili tal-formola tal-applikazzjoni tista' tinkiseb billi tikkuntattja l-uffiċċju Business 1st fuq 144.
applika