Ħarsa ġenerali​

L-iskop tal-inċentiv huwa li jassisti u jiffaċilita lin-negozji tal-familja biex jittrasferixxu n-negozju tagħhom minn ġenerazzjoni għall-oħra billi jipprovdi benefiċċji inklużi benefiċċji ta' governanza u benefiċċji fiskali għall-ġestjoni u organizzazzjoni aħjar fi ħdan il-familja u n-negozju.

X’se tingħata

L-ammont totali ta' għajnuna de minimis mogħtija lil impriża waħda ma għandux jaqbeż l-ammont ta' €200 000 f'kull perjodu ta' tliet snin fiskali konsekuttivi.

Eliġibbiltà​​

L-Applikant għandu jkun irreġistrat bħala Family Business mal-Family Business Office u għandu jkollu f'idejh ċertifikat ta' reġistrazzjoni validament imġedded maħruġ mill-Uffiċċju tan-Negozju tal-Familja.

L-Applikant ma jrid ikollu l-ebda ħlasijiet relatat mal-VAT, it-Taxxa tad-Dħul u s-Sigurtà Soċjali.

L-Applikant m'għandux ikun involut f'attivitajiet speċifikament esklużi taħt ir-Regolament de minimis.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha 

Dokumenti mehtieġa

Id-dokumenti meħtieġa huma;
Formola tal-applikazzjoni
Family Business Certificate
Tax Compliance Certificate
applika