Ħarsa ġenerali​

Il-Fond għal Kawżi Soċjali jaqa' taħt il-Kapitolu 583 tal-Ligijiet ta' Malta, l-Att dwar il-Loghob [Lotteriji u Logħob Ieħor], u għandu bħala skop ewlieni li jgħin lil diversi individwi, aġenziji jew organizzazzjonijiet li għandhom attività soċjali, kulturali, civili, edukattiva, sportiva, filantropika, jew reliġjuża jew li jappogjaw kawzi ohra meritevoli.

 

Il-kumitat tal-Fond għal Kawżi Soċjali jamministra dan il-fond. Il-fond jiġġenera d-dħul tieghu minn 3 mezzi differenti:

 

  • perċentwali mis-somom gross, miżati, drittijiet u, jew taxxi mħallsin minn persuni awtorizzati lill-Awtorità;
  • ammonti li jitħallsu, skont kwalsijasi liġi jew kuntratt u kwalsijasi strument legali jew dokument ieħor ta’ kull xorta, sew jekk domestiku sew jekk esteru jew internazzjonali, għall-Fond għal-Logħob Responsabbli;
  • ammonti l-oħra kollha li l-Awtorità hi meħtieġa takkredita lil u tħallas fil-Fond għal Logħob.

Wieħed jista' japplika għall-fondi wara li jkun ikkonsulta l-linji gwida u jkun bagħat il-formola ta' applikazzjoni rilevanti.

X’se tingħata

Ko-finanzjament ta' proġetti u inizzjattivi.

Eliġibbiltà​​

Il-fond huwa maħsub biex jgħin proġetti u inizjattivi ta' natura reliġjuża, filantropika, kulturali, sportiva, edukattiva, soċjali jew ċivika jew bħala għajnuna ta' kawżi ġusti oħra, u f'dak l-ammont, b'dak il-mod u f'dak iż-żmien li jistgħu jkunu determinati mill-Kumitat tal-Fond għal dan l-iskop.

Kif tapplika​

L-applikazzjoni tista' tigi sottomessa permezz tal-formola onlajn.

applika