Ħarsa ġenerali​

Logħbiet ta’ Komunikazzjoni Kummerċjali jiġu organizzati bl-iskop li jippromovu jew jinkoraġġixxu l-bejgħ ta' oġġetti/servizzi. Din ma tikkostitwix attività ekonomika għaliha u kull ħlas li jista' jsir mill-parteċipant iservi biss biex jikseb l-oġġetti/servizzi li jkunu qed jippromovu u mhumiex mezz biex jipparteċipaw fil-logħba nfisha. Minkejja dan, xorta jkun hemm bżonn ta' permess.

X’se tingħata

Wara li tintlaqa' l-applikazzjoni, l-Awtorità dwar il-Logħob toħroġ permess biex jitħaddem Logħob ta’ Komunikazzjoni Kummerċjali fid-dati speċifikati. Dan il-permess ma jeżentax lil min għandu permess milli jikseb kull permess ieħor li jista' jkun meħtieġ mil-Liġijiet tal-Pulizija jew liġijiet oħra.

Eliġibbiltà​​

L-organizzazzjonijiet lokali kollha huma eliġibbli biex japplikaw għal dan il-permess, ladarba l-Awtorità dwar il-Logħob tara li l-persuni kollha involuti jitqiesu li huma adatti u xierqa.

Rekwiżit meħtieġ ieħor speċifikat fil-kundizzjonijiet ġenerali stipulati fil-qosor fil-formola tal-applikazzjoni jinkludi li serje ta’ logħbiet ta’ komunikazzjoni kummerċjali m’għandhomx flimkien jeċċedu €100,000 fi premji matul xhar kalendarju u mhux iżjed minn €500,000 matul sena kalendarja.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika