Ħarsa ġenerali​

L-Awtorità dwar il-Logħob tikkunsidra li r-Regolamenti ta' Cruise Casino (S.L. 400.03) maħruġa skont l-Att dwar il-Logħob (Kap. 400 tal-Liġijiet ta' Malta) tagħti s-setgħa lil GA biex titlob li cruise ship b'każinò fuqu jkun irid jikseb ċertifikat ta' approvazzjoni biex jopera l-każinò tiegħu waqt li jkun f'territorju Malti.

X’se tingħata

L-Awtorità toħroġ approvazzjoni biss sakemm iddum is-sejħa. Sejħiet li jsiru wara tkun teħtiġilhom applikazzjoni biex tiġġedded l-approvazzjoni. Ladarba toħroġ l-approvazzjoni, il-Cruise Casino jista' jopera fl-ibħra territorjali Maltin. B'mod partikolari, passiġġieri rreġistrati li għandhom minn tmintax-il sena 'l fuq jistgħu jitħallew jilagħbu fil-każinò, u l-każinò jista' jopera biss bejn is-6.00 p.m u s-6.00 a.m. tal-għada. Cruise Casinos jistgħu joperaw biss fuq bażi temporanja u ta' kultant.

Eliġibbiltà​​

Cruise ships li jissodisfaw it-tifsira tal-Awtorità dwar Logħob ta' Cruise Casino jistgħu japplikaw biex jiksbu approvazzjoni biex joperaw il-każinò tagħhom abbord fl-ibħra territorjali Maltin, kif regolati skont il-liġi Maltija.

Kif tapplika​

Ipprintja u imla din il-formola u ibgħatha lil:
L-Awtorità ta' Malta dwar il-Logħob
Binja SMCO2-03
Level 4
Smart City Malta
Rikażli SCM 1001

Flimkien ma' kull dokumentazzjoni li ssostniha, jiġifieri deskrizzjoni ta' itinerarju ta' cruise ship u d-dritt relevanti, kemm-il darba l-applikant ikun eżenti milli jħallas dritt bħal dan skont ir-Regolamenti applikabbli.

L-applikazzjonijiet għandhom isiru tal-anqas 60 jum mid-data meta l-cruise ship ikun ġie Malta, għalkemm l-Awtorità tista' tikkunsidra applikazzjonijiet tard jekk ikun hemm raġuni valida.
applika