Ħarsa ġenerali​

Il-Liċenzja tal-Iskola ELT għandha tkun valida għal perjodu ta’ mhux aktar minn erba' snin u tista’ tiġġedded mill-Kunsill b’applikazzjoni, sa mhux aktar tard minn erba' xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ validità tal-liċenzja, soġġett għall-Avviż Legali 221 tal-2015 u biex tissodisfa l-istandards tal-assigurazzjoni tal-kwalità kif il-Kunsill jista' jiddetermina minn żmien għal żmien.

X’se tingħata

Tiġdid tal-liċenzja biex topera Skola ELT f'Malta valida għal erba' (4) snin.

Eliġibbiltà​​

Skejjel Liċenzjati ELT li jixtiequ jġeddu l-liċenzja tagħhom għal erba’ (4) snin oħra.

Kif tapplika​

Imla l-formola online u ssottomettiha.
applika