Ħarsa ġenerali​

Permess tal-ELT jista’ jinħareġ biss lil persuna permezz ta’ applikazzjoni li, fl-opinjoni tal-Kunsill, għandha l-ħiliet meħtieġa f’konformità mal-Avviż Legali 221 tal-2015.

X’se tingħata

Permess għat-Tagħlim tal-Lingwa Ingliża (ELT) validu għal 4 snin.

Eliġibbiltà​​

Biex tikkwalifika għal Permess ELT, persuna għandha jkollha mill-inqas tmintax-il (18) sena u huwa meħtieġa li jkollha l-kwalifiki li ġejjin:

  1. (a)(i) ċertifikat ta’ Test għall-Għalliema tal-Lingwa Ingliża (TELT) maħruġ mill-Kunsill jew kwalifika komparabbli fl-Ingliż mhux inferjuri għall-Grad C fil-livell Avvanzat tal-Qafas Nazzjonali tal-Kwalifiki ta’ livell erbgħa (4), u ċertifikat fil-metodoloġija tat-tagħlim tal-lingwa Ingliża għal min jitkellem b’lingwi oħra, approvata mill-Kunsill jew kwalifiki komparabbli jew ogħla fl-għarfien, il-profiċjenza u l-metodoloġija tal-lingwa Ingliża minn istituzzjoni rikonoxxuta approvata mill-Kunsill;

jew

  1. (a)(ii) ċertifikat internazzjonali fil-livell ħamsa (5) tal-Qafas Nazzjonali tal-Kwalifiki fit-tagħlim tal-lingwa Ingliża għal min jitkellem b’lingwi oħra jew kwalifika ogħla minn istituzzjoni rikonoxxuta kif approvata mill-Kunsill;
  2. (b) ċertifikat SEPTT f’Band tlieta (3) jew ogħla, maħruġ mill-Kunsill jew kwalunkwe ċertifikat ta’ test ta’ profiċjenza ieħor f’livell meqjus suffiċjenti mill-Kunsill;
  3. (ċ) ċertifikat ta’ kondotta tajba tal-pulizija lokali jew barranija maħruġ fl-aħħar xahar qabel l-applikazzjoni u li jinżamm tali u jkun jista’ jintwera fuq talba matul il-mandat kollu tal-kariga ta’ Għalliem tal-Lingwa Ingliża;
  4. (d) tkun ċittadin Malti jew ċittadin tal-UE. Iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi għandhom ikunu fil-pussess ta’ liċenzja tal-impjieg sabiex jaħdmu f’Malta.

Kif tapplika​

L-applikant għandu jimla l-formola tal-applikazzjoni online għal Permess ELT ġdid flimkien ma’ kopja skennjata taċ-ċertifikati skont il-kriterji msemmija hawn fuq u l-ħlas tat-tariffa amministrattiva permezz ta’ trasferiment bankarju. Jekk jogħġbok sib id-dettalji tal-ħlas hawn taħt:

Kunsill ELT
IBAN: MT50VALL22013000000040024768061
Sort Code: VALLMT

Jekk jogħġbok indika “Permess ELT ĠDID” fuq id-dettalji tat-trasferiment u ibgħatilna email bil-kodiċi tat-trasferiment u d-dettalji tad-detentur tal-kont tal-bank.

applika