Ħarsa ġenerali​

Għalliema fi Skejjel għat-Tagħlim tal-Lingwa Ingliża (ELT) f'Malta għandhom jiksbu Permess tal-ELT mill-Kunsill tal-ELT skont l-A.L. 221 tal-2015.

X’se tingħata

Permess tal-ELT biex tgħallem fi Skejjel tal-ELT validu għal 4 snin.

Eliġibbiltà​​

Dawk li japplikaw għall-permess mill-ELT għandhom jissodisfaw dawn il-kriterji:
i) Għalqu t-18-il sena.
ii) Ikollhom ċertifikat ta' kondotta tajba mill-Pulizija maħruġ fi żmien xahar qabel l-applikazzjoni u jżommu ċertifikati simili u jippreżentawhom meta mitluba kemm idumu fil-post ta' Għalliem tal-Lingwa Ingliża.
iii) Ikollhom il-kwalifiki li ġejjin:

a) Ċertifikat tal-Matrikola jew kwalifiki komparabbli fil-Qafas Nazzjonali ta' Kwalifiki Livell 4 jekk ikunu taħt il-21 sena fid-data tal-applikazzjoni.
b)(i) Ċertifikat fil-metodoloġija tat-tagħlim tal-lingwa Ingliża lill-barranin approvat mill-Kunsill jew simili, jew kwalifiki ogħla f'kemm ikunu konxi rigward il-lingwa Ingliża, profiċjenza u metodoloġija minn istituzzjoni rikonoxxuta approvata mill-Kunsill
Jew
b)(ii) Ċertifikat internazzjonali mill-Qafas Nazzjonali tal-Kwalifiki Livell 5 fit-tagħlim tal-Lingwa Ingliża lill-barranin jew kwalifika ogħla minn istituzzjoni rikonoxxuta kif approvata mill-Kunsill.
ċ) Ċertifikat SEPTT f'Band 3 maħruġ mill-Kunsill jew ċertifikat ta' test ieħor ta' profiċjenza fit-taħdit f'livell meqjus suffiċjenti mill-Kunsill.

Kif tapplika​

Ipprintja u imla l-formola u ibgħatha lil:
Il-Kunsill tal-ELT, Ċentru tal-Edukazzjoni tal-Informazzjoni
Il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol
Triq l-Assedju l-Kbir
Floriana VLT 2000

Dokumenti meħtieġa:
i) Ċertifikati oriġinali tal-kwalifiki.
ii) Ħlas ta' €15. (Iċ-ċekkijiet għandhom ikunu pagabbli lis-Segretarju Permanenti, Ministeru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol.)
jew
Jekk tixtieq li tħallas bi trasferiment mill-bank, jekk jogħġbok sib id-dettalji hawn taħt.

Il-Bank Ċentrali ta' Malta
Il-Kaxxier tal-Gvern ta' Malta
IBAN: MT55MALT011000040001EURCMG5001H
Sort code: MALTMTMT

Jekk jogħġbok iddikjara t-tiġdid tal-permess tal-ELT fuq id-dettalji tat-trasferiment u ibagħtilna imejl bit-transfer code u l-isem u l-kunjom tad-detentur tal-kont tal-bank.
applika