Ħarsa ġenerali​

Din il-formola sservi bħala notifika ta' prodotti li jkun fihom sustanzi attivi li jkunu għadhom taħt reviżjoni skont il-miżuri tranżitorji stipulati fl-Artikolu 89 tar-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali (BPR, Regolament (UE) 528/2012) u l-Avviż Legali 348 tal-2013.

X’se tingħata

Wara li ssir l-evalwazzjoni tad-dokumenti provduti mill-applikant, u jekk id-dokumenti jkunu sodisfaċenti, ċertifikat ta' irċevuta ta' notifika tinħareġ bl-Ingliż u bil-Malti.

Eliġibbiltà​​

Din il-formola trid timtela minn persuni li jagħmlu disponibbli prodotti bijoċidali li fihom sustanzi attivi li jkunu għadhom taħt reviżjoni fil-kuntest tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, fis-suq Malti.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika