Ħarsa ġenerali​

Din hija formola ta’ applikazzjoni maħsuba għall-awtorizzazzjoni ta’ importazzjoni parallela għall-użu personali ta’ prodott għall-ħarsien tal-pjanti li huma identiċi għal prodott awtorizzat għall-ħarsien tal-pjanti fis-suq Malti. F'din il-formola huwa meħtieġ li tipprovdi informazzjoni dwar il-prodott u l-applikant, dettalji tal-prodott ta’ referenza, prodott li għandu jiġi importat, tikkettar, konferma ta' identità bħal tikketta oriġinali u informazzjoni oħra inkluża ż-żona ta’ art agrikola rreġistrata. L-applikant huwa mitlub jehmeż kopji tad-dokumenti msemmija fil-formola tal-applikazzjoni.

X’se tingħata

Ġaladarba l-formola tal-applikazzjoni timtela u tintbagħat lid-Direttorat tal-Affarijiet Regolatorji fi ħdan l-MCCAA, it-talba tiegħek tiġi evalwata u jekk id-dokumentazzjoni riċevuta tkun korretta, l-MCCAA tipproċedi biex toħroġ awtorizzazzjoni għall-importazzjoni parallela għall-użu personali tal-prodott għall-ħarsien tal-pjanti fuq is-suq.

Eliġibbiltà​​

Il-formola tal-applikazzjoni għandha timtela minn partijiet interessati biex jiksbu awtorizzazzjoni ta’ prodott għall-ħarsien tal-pjanti permezz ta’ importazzjoni parallela għall-użu personali.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika