Ħarsa ġenerali​

Din hija formola ta’ applikazzjoni maħsuba għall-awtorizzazzjoni għar-riċerka u żvilupp ta’ prodott għall-ħarsien tal-pjanti. F'din il-formola huwa meħtieġ li tipprovdi informazzjoni ġenerali dwar l-applikant, dettalji dwar il-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti inklużi ingredjenti attivi u kwantitajiet li għandhom jintużaw jew jinħelsu, dossier jew ittra ta’ aċċess għad-dossier, informazzjoni tar-riċerka li għandha tinġarr, pjan, skedi tad-dejta tas-sigurtà u tikkettar. L-applikant huwa mitlub jehmeż kopji tad-dokumenti msemmija fil-formola tal-applikazzjoni.

X’se tingħata

Ġaladarba l-formola tal-applikazzjoni timtela u tintbagħat lid-Direttorat tal-Affarijiet Regolatorji fi ħdan l-MCCAA, it-talba tiegħek tiġi evalwata u jekk id-dokumentazzjoni riċevuta tkun korretta, l-MCCAA tipproċedi biex toħroġ awtorizzazzjoni għar-riċerka u l-iżvilupp ta’ prodott għall-ħarsien tal-pjanti fuq is-suq.

Eliġibbiltà​​

Il-formola tal-applikazzjoni għandha timtela minn partijiet interessati li jiksbu prodott għall-ħarsien tal-pjanti għar-riċerka u l-iżvilupp.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika