Ħarsa ġenerali​

Din hija formola ta’ applikazzjoni maħsuba għall-awtorizzazzjoni ta’ prodotti għall-ħarsien tal-pjanti meta Malta tkun Stat Membru kkonċernat. F'din il-formola huwa meħtieġ li tipprovdi informazzjoni ġenerali dwar il-prodott u l-applikant, dokumenti ta’ awtorizzazzjoni mingħand l-ARMS, identiċità tal-prodott, informazzjoni dwar ingredjenti attivi, skedi ta' data ta’ sigurtà, tikkettjar u ppakkjar. L-applikant huwa mitlub jehmeż kopji tad-dokumenti msemmija fil-formola tal-applikazzjoni.

X’se tingħata

Ġaladarba l-formola tal-applikazzjoni timtela u tintbagħat lid-Direttorat tal-Affarijiet Regolatorji fi ħdan l-MCCAA, it-talba tiegħek tiġi evalwata u jekk id-dokumentazzjoni riċevuta tkun korretta, l-MCCAA tipproċedi biex toħroġ awtorizzazzjoni biex il-prodott għall-ħarsien tal-pjanti jitqiegħed fuq is-suq.

Eliġibbiltà​​

Il-formola tal-applikazzjoni għandha timtela mid-detenturi tal-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika