Ħarsa ġenerali​

L-iskema Trust You twaqqfet sabiex tinbena relazzjoni ta' fiduċja bejn il-konsumatur u l-kummerċjant. L-iskop ta' din l-iskema hu li tinkoraġġixxi u tippromwovi prattiċi ta' negozju li huma ta' benefiċċju għall-konsumaturi.

X’se tingħata

Min jiġi aċċettat fl-iskema Trust Youjingħata ċertifikat u stickers bil-logo tal-iskema. Dawn għandhom jiġu esibiti f'post prominenti fl-istabbilimenti fejn il-konsumaturi jkunu jistgħu jarawhom. Kull sena, l-parteċipanti jingħataw logo ġdid bis-sena kurrenti.

Eliġibbiltà​​

L-iskema Trust You hija mingħajr ħlas u miftuħa għal negozji ta' kull daqs, li jbiegħu prodotti jew jipprovdu servizzi. Din l-iskema hija miftuħa wkoll għal organizzazzjonijiet mhux governattivi, li jbiegħu prodotti jew joffru xi servizzi għall-konsumaturi.

Min jissieħeb fl-iskema Trust You għandu l-obbligu li josserva l-kodiċi ta' kondotta marbuta ma' din l-iskema. Dan il-kodiċi jirrapreżenta ċ-ċiklu tal-proċess tax-xiri.

Il-Kodiċi ta’ Kondotta

1. Jippromwovi relazzjoni tajba mal-klijenti
2. Josserva r-regolamenti kollha relatati
3. Jaċċerta li l-post tan-negozju huwa aċċessibbli u sigur
4. Jirreklama u jipprovdi informazzjoni ċara u korretta li ma tqarraqx bil-konsumatur
5. Jifhem dak li għandhom bżonn il-klijenti tiegħu u jagħtihom parir
6. Jindika/Jikkwota l-prezz finali li se jħallas il-konsumatur, inkluż it-taxxi kollha
7. Jimxi ma’ dak li jkun ġie mifthiem
8. Jara li jekk isiru xi lmenti jiġu solvuti fi żmien raġjonevoli
9. Fejn possibli, jevita li l-ilmenti jitressqu quddiem it-Tribunal għal Talbiet tal-Konsumaturi billi jagħżel li jsib soluzzjoni xierqa permezz tal-medjazzjoni
10. Jipprovdi servizz ta’ wara x-xiri adegwat

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika