Ħarsa ġenerali​

Din il-formola tamalgama l-formoli kollha meħtieġa minn awtoritajiet/aġenziji varji lokali f'waħda, sabiex persuni jistgħu jirreġistraw u joperaw bħala self-employed.​

X’se tingħata

L-applikant jista' jirċievi mingħand id-Dipartimenti u Entitajiet Governattivi dawn li ġejjin:

1. Numru tal-VAT, fil-każ li l-attività mhux eżentata mill-VAT;
2. In-numru tal-PE (Permess biex Timpjega), fil-każ fejn l-applikant għandu l-ħsieb li jimpjega ħaddiema matul il-fażi tal-bidu;
3. In-numru tal-Jobplus - l-applikanti jiġu rreġistrati awtokmatikament mal-JobsPlus u jingħatalhom in-numru ta' Min ser Iħaddem; u
4. Jimtela l-kwestjonarju tar-Reġistru tan-Negozji mingħand l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika.

Eliġibbiltà​​

L-applikanti jrid ikollhom ċittadinanza Maltija u Karta tal-Identità valida li tispiċċa b'kull ittra minbarra l-ittra 'A'.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

Meta l-formola tiġi sottomessa u pproċessata, l-applikant jiġi pprovdut bin-numri tar-reġistrazzjonijiet meħtieġa biex b'hekk ikun jista' jibda l-operat fi żmien 48 siegħa.

Kif tapplika:
1. L-applikant jista' jaċċessa bin-numri tal-Karta tal-Identità u n-numru tad-Dokument (li jinstab fuq wara tal-Karta tal-Identità);
2. L-applikant jista' jaċċessa bl-eID tiegħu/tagħha.

Dokumenti mandatorji:
• Professjonist li se jaġixxi għan-nom ta' kumpanija - Kopja minn quddiem u minn wara tad-Dokument ta' Identifikazzjoni
• Reġistrazzjoni individiwali li tkun saret bl-użu tal-Karta tal-Identità jew Dokument ta' Residenza u n-Numru tad-Dokument - kopja minn quddiem u minn wara tad-dokument ta' identifikazzjoni tal-applikant.

applika