Ħarsa ġenerali​

Sid ta' disinn reġistrat jista' jissottometti talba biex iċedi d-disinn, u b'hekk dan id-disinn ma' jibqax fis-seħħ. Din il-formola tista' tintuża wkoll biex applikant ta' disinn jissottometti talba biex jirtira l-applikazzjoni għal disinn, u b'hekk ma' jitkomplix il-proċess tar-reġistrazzjoni.

X’se tingħata

Il-possibiltà li ċċedi disinn reġistrat sabiex dan jitneħħa mir-reġistru u d-disinn ma’ jibqax protett permezz ta’ reġistrazzjoni. Il-possibiltà li tirtira applikazzjoni ta' disinn mir-reġistru sabiex l-applikazzjoni ma tkunx aktar ipproċessata.

Eliġibbiltà​​

L-applikant għandu jkun is-sid tad-disinn reġistrat jew tal-applikazzjoni ta' disinn.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika