Ħarsa ġenerali​

Soċjetajiet Kollettivi għandhom l-awtorità li jilliċenzjaw xogħlijiet tad-drittijiet tal-awtur u jiġbru d-drittijiet bħala parti mil-liċenzjar obligatorju, jew liċenzji individwali nnegozjati f'isem il-membri tagħhom. Soċjetajiet Kollettivi jiġbru ħlasijiet ta' drittijiet mingħand utenti ta' xogħlijiet tad-drittijiet tal-awtur, u jagħtu royalties lill-proprjetarji tax-xogħolijiet.

X’se tingħata

Il-possibiltà li tirreġistra Soċjetà Kollettivà.

Eliġibbiltà​​

L-awtorizzazzjoni tal-Bord tad-drittijiet tal-awtur għandha tinkiseb sabiex Soċjetà Kollettivà topera f'Malta.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

Flimkien ma':
i) Kopja tal-istatut tal-collecting society.
ii) Ir-regolamenti tal-collecting society dwar is-sistema ta' ġbir u distribuzzjoni ta' ħlasijiet u remunerazzjoni relatata.
iii) Tariffa proposta biex titħallas tar-royalties kollha li għandhom jinġabru mill-collecting society.
iv) Dikjarazzjoni li jkun fiha n-numru ta' persuni li jkunu ħadu ħsieb jiddelegaw il-collecting society bl-amministrazzjoni tad-drittijiet ekonomiċi tagħhom fil-ħin tad-dikjarazzjoni msemmija.
v) Lista ta' kuntratti mal-collecting societies barranin jew lokali li jirrigwardaw l-amministrazzjoni ta' drittijiet.

applika