Ħarsa ġenerali​

Sid ta' privattiva reġistrata jista' jissottometti talba biex iċedi l-privattiva, u b'hekk din il-privattiva ma' tibqax fis-seħħ. Din il-formola tista' tintuża wkoll biex applikant ta' privattiva jissottometti talba biex jirtira l-applikazzjoni għall-privattiva, u b'hekk ma' jitkomplix il-proċess tar-reġistrazzjoni.

X’se tingħata

Il-possibiltà li ċċedi kompletament privattiva reġistrata sabiex din titneħħa mir-reġistru, u l-invenzjoni ma’ tibqax protetta permezz ta’ privattiva. Il-possibbiltà li tirtira applikazzjoni ta' privattiva mir-reġistru sabiex l-applikazzjoni għall-privattiva ma tkunx aktar ipproċessata

Eliġibbiltà​​

L-applikant għandu jkun is-sid ta' privattiva reġistrata jew applikazzjoni ta' privattiva

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika