Ħarsa ġenerali​

Tliet xhur sa sitt ġimgħat qabel iż-żwieġ, il-konjuġi għandhom jagħmlu talba għall-pubblikazzjoni tat-tnidijiet taż-żwieġ fir-Reġistru Pubbliku. F'din il-formola, il-konjuġi jagħtu d-dettalji kollha mitluba mir-Reġistru taż-Żwieġ rigward iż-żwieġ li jkun ġej. Din il-formola għandha tiġi ffirmata mill-koppja.

X’se tingħata

Għaxart ijiem qabel id-data taż-żwieġ, il-koppja għandha tiġbor tliet dokumenti ppreparati mir-Reġistru taż-Żwiġijiet.

Eliġibbiltà​​

Koppji li jagħżlu li jiżżewġu jew ċivilment jew bil-Knisja.

Kif tapplika​

Jekk jogħġbok ikkuntattja lir-Reġistru taż-Żwieġ biex tivverifika dwar id-dokumentazzjoni meħtieġa billi ċċempel fuq 25904241-7, billi tibgħat imejl lil pubreg.marriage@gov.mt jew billi żżur personalment:

Ir-Reġistratur taż-Żwieġ
Reġistru taż-Żwieġ
Aġenzija Identity Malta
Binja Onda
Triq Aldo Moro
Il-Marsa MRS 9065
MALTA