Ħarsa ġenerali​

Xahrejn jew tlieta qabel iż-żwieġ, il-koppja għandha tagħmel talba biex jiġu ppubblikati t-tnedijiet taż-żwieġ fir-Reġistru Pubbliku. F'din il-formola l-għarus u l-għarusa jagħtu d-dettalji mitluba mir-Reġistru taż-Żwieġ rigward iż-żwieġ li jkun ġej. Din il-formola għandha tkun iffirmata mill-koppja.

X’se tingħata

Għaxart ijiem qabel id-data taż-żwieġ, il-koppja għandha tiġbor tliet dokumenti ppreparati mir-Reġistru taż-Żwiġijiet.

Eliġibbiltà​​

Koppji li jagħżlu li jiżżewġu jew ċivilment jew bil-Knisja.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika