Ħarsa ġenerali​

Tliet xhur sa sitt ġimgħat qabel iż-żwieġ, il-konjuġi jridu jiddikjaraw taħt ġurament jew b’mod solenni jaffermaw u jiffirmaw il-formoli RZ2 individwalment (żewġ formoli tal-RZ2 għandhom jiġu ppreżentati – waħda ffirmata minn kull parti) quddiem Kummissarju għall-Ġuramenti li jikkonferma li m’hemm l-ebda impediment legali jew xi kawża legali oħra għax iż-żwieġ tagħhom m’għandux iseħħ. Il-Kummissarju għall-Ġuramenti irid jiffirma, jittimbra u jiddata ż-żewġ formoli RZ2. Il-formoli RZ2 jeħtieġ li jiġu sottomessi flimkien mal-formola RZ1.

X’se tingħata

Konferma li m’hemm l-ebda raġuni sabiex iż-żwieġ ma jseħħx.

Eliġibbiltà​​

Koppji li jagħżlu li jiżżewġu jew ċivilment jew bil-Knisja.

Kif tapplika​

Jekk jogħġbok ikkuntattja lir-Reġistru taż-Żwieġ biex tivverifika dwar id-dokumentazzjoni meħtieġa billi ċċempel fuq 25904241-7, billi tibgħat email lil pubreg.marriage@gov.mt jew billi iżżur personalment:

Ir-Reġistratur taż-Żwieġ
Reġistru taż-Żwieġ
Binja Onda
Triq Aldo Moro
Il-Marsa MRS 9065
MALTA