Ħarsa ġenerali​

Minn tliet xhur sa sitt ġimgħat qabel l-unjoni ċivili, l-imsieħba għandhom jagħmlu talba għall-pubblikazzjoni tat-tnidijiet taż-żwieġ fir-Reġistru Pubbliku. F'din il-formola, il-koppja għandha tagħti d-dettalji kollha mitluba mir-Reġistru taż-Żwieġ rigward l-unjoni ċivili li tkun ġejja. Din il-formola għandha tiġi ffirmata mill-koppja.

X’se tingħata

Għaxart ijiem qabel id-data tal-unjoni ċivili, il-koppja għandha tiġbor tliet dokumenti ppreparati mir-Reġistru taż-Żwieġ.

Eliġibbiltà​​

Koppji li jagħżlu li jidħlu f'unjoni ċivili.

Kif tapplika​

Jekk jogħġbok ikkuntattja lir-Reġistru taż-Żwieġ biex tivverifika dwar id-dokumentazzjoni meħtieġa billi ċċempel fuq 25904241-7, billi tibgħat imejl lil pubreg.marriage@gov.mt jew billi żżur personalment:

Ir-Reġistratur taż-Żwieġ
Reġistru taż-Żwieġ
Aġenzija Identity Malta
Binja Onda
Triq Aldo Moro

Sottomissjoni tal-Applikazzjoni trid issir mhux inqas minn sitt ġimgħat u mhux aktar minn tliet xhur qabel id-data tal-Unjoni Ċivili