Ħarsa ġenerali​

Riċerka tista' tkun ordnata vis-à-vis kull persuna jew ditta. Hemm żewġ tipi ta' riċerki: (a) Trasferimenti u (b) Djun. L-iskop li tordna riċerki dwar 'Trasferiment' hu li tiskopri l-proprjetà immobbli li ditta jkollha. Ir-riċerka tagħti riżultati biss jekk il-proprjetà tkun akkwistata b'att pubbliku li jkun insinwat minn nutar fir-Reġistru Pubbliku. Min-naħa l-oħra riċerki dwar 'Djun' jikxfu jekk ditta għandhiex xi ipoteki li jassiguraw xi obbligi, bħalma huma pereżempju self u ħlas ta' ċnus.

X’se tingħata

Riċerki uffiċjali, inkluż f'testmenti, fuq individwi u ditti. Għaxart ijiem għal riċerki 'normali' u tlett ijiem għal 'fast track', kif stipulat mil-liġi.

Eliġibbiltà​​

Din il-formola għandha tintbagħat biss minn min jixtieq riċerki uffiċjali 'normali' jew 'fast track', inkluż kull testment fuq individwi u ditti.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika