Ħarsa ġenerali​

Dikjarazzjoni ta' provi speċifici li jrid juri li għandu l-applikant.

X’se tingħata

Din il-formola timtela sabiex ċittadini ta' pajjiżi terzi jkunu jistgħu japplikaw għall-visa.

Eliġibbiltà​​

Dan id-dokument jintuża mill-ospitant meta jistieden lil persuni li ġejjin minn pajjiżi terzi (TCNs) u għandu jiġi ffirmat u ttimbrat minn avukat jew Nutar Pubbliku. Il-formola għandha tintbagħat lill-applikant biex janessaha mad-dokumenti l-oħrajn biex jittihdu lill-Ambaxxata/Konsolat bħala dokument addizzjonali. Iċ-ċittadini Maltin minn tmintax il-sena il fuq huma eliġibbli biex jużaw dan id-dokument.

Kif tapplika​

Ipprintja u imla l-formola.

Il-formola għandha tintbagħat lil persuna li ġejja minn pajjiż terz u li tkun qed tapplika għal visa.
applika