Ħarsa ġenerali​

Persuna li għandha 60 sena jew aktar, għadha tgħix fil-komunità u ma tistax toħroġ mis-sodda jew ikollha diffikultajiet biex toħroġ mis-sodda, tista' tikri sodda motorizzata.

X’se tingħata

  • Evalwazzjoni dettaljata minn Fiżjoterapista jew Occupational Therapist fid-dar tal-persuna stess biex tiddetermina jekk persuna hijiex eliġibbli għal dan is-servizz jew le.
  •  Il-persuna eliġibbli għal dan is-servizz tkun trid tħallas disgħa u għoxrin ewro u ħamsin ċenteżmu tal-ewro (€29.50) fix-xahar  li jinkludi l-VAT u l-kunsinna.  Il-kumplament tal-ħlas għall-kera tas-sodda motorizzata  titħallas mill-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità.
  • Il-kera ta' kull xahar titħallas kollha mill-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità f’każ ta’ dawk il-persuni li għandhom formola roża valida maħruġa mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali.
  • Is-sodda motorizzata titwassal fid-dar tal-persuna eliġibbli, u tintrama fuq il-post fi żmien ħmistax  (15) -il ġurnata tax-xogħol min-notifika lill-kuntrattur mill-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità.

Eliġibbiltà​​

Dan is-servizz huwa mmirat għal dawk il-persuni li jgħixu fil-komunità u għandhom sittin (60) sena jew aktar, u/jew:

  • ma jistgħux joħorġu mis-sodda;
  • ikollhom diffikultajiet biex joħorġu mis-sodda;
  • huma f'riskju għoli li jiksbu tibdil fl-istruttura tal-muskoli;
  • jeħtieġu pożizzjoni addattata tal-ġisem fis-sodda relatata ma' problemi ta’ saħħa oħra.

 

Tmiem tas-Servizz

Il-klijent jista’ jwaqqaf dan is-servizz meta jrid.  Meta għal xi raġuni jew oħra s-servizz ma jkunx aktar meħtieġ, il-klijent jew il-qraba tiegħu għandhom javżaw lill-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità immedjatament.  Min-naħa tiegħu l-kuntrattur għandu jiġbor is-sodda lura fi żmien jumejn minn meta jiġi notifikat biex jagħmel dan.  Il-ħlas tal-kera jieqaf mid-data li fiha l-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità tkun notifikata li s-servizz mhux aktar meħtieġ.

Kif tapplika​

Applika Hawn

Dokumentazzjoni meħtieġa

Applikazzjoni mimlija inkluż ir-rapport mediku ffirmat mit-tabib tal-familja. Wieħed għandu jimmarka is-servizz tal-Fiżjoterapija jew Occupational Therapy biex japplika għal dan is-servizz.