Ħarsa ġenerali​

Dan is-servizz jikkonsisti f’teħid ta’ demm lill-individwi u t-trasport tal-kampjuni tad-demm lejn id-Dipartiment tal-Patoloġija ġewwa l-Isptar Mater Dei sabiex jiġu investigati. L-iskop ta’ dan is-servizz huwa li anzjani li ma jistgħux joħorġu minn djarhom minħabba nuqqas ta’ mobilità jew persuni b’diżabilità, jingħataw dan is-servizz fi djarhom stess.

X’se tingħata

Min juża dan is-servizz, se jkun qed jittieħdulu l-kampjuni tad-demm minn nies ikkwalifikati, fil-kumdità ta’ daru, u mingħajr ħlas. Jekk il-persuna tkun eliġibbli, il-CommCare tieħu ħsieb torganizza appuntament sabiex jittieħdu l-kampjuni tad-demm li jkunu meħtieġa. L-Istess kampjuni jittieħdu għall-investigazzjoni mill-impjegati stess, u r-riżultati jkunu aċċessibbli elettronikament mill-professjonisti tas-saħħa.

Dan is-servizz se jiġi offrut mit-Tnejn sal-Ġimgħa mis-7:30 sal-11:30 ta’ filgħodu, u nhar ta’ Sibt mis-7:30 sal-10:30 ta’ filgħodu.

Eliġibbiltà​​

Ċittadini Maltin u barranin li għandhom Karta tal-Identità Maltija, li:
o Għandhom ‘il fuq minn 60 sena u li ma jistgħux, jew għandhom diffikultà biex joħorġu minn djarhom
o Għandhom diżabilità li minħabba fiha ma jistgħux joħorġu minn djarhom, jew għandhom Kard tad-Diżabilità mill-KNPD
o Klijenti li minħabba fil-kundizzjoni tagħhom ma jistgħux jattendu f’Ċentri tas-Saħħa jew kliniċi periferali

Persuni li jgħixu fil-lokalitajiet tal-Mosta jew Birkirkara (dan huwa servizz pilota).

Kif tapplika​

Wara li d-demm jiġi ordnat mit-tabib, wieħed jista’ jibbukkja s-servizz billi jċempel fuq 22589393.

Ir-riferimenti jistgħu jsiru mit-tobba, minn professjonisti fi sptarijiet akuti jew ta’ rijabilitazzjoni, kif ukoll miċ-Ċentri tas-Saħħa u entitajiet oħra.