Ħarsa ġenerali​

Iċ-Ċentru tal-Volontarjat iservi primarjament biex jippromovi u jiżviluppa l-idea li persuna tagħmel xogħol siewi volontarjament (għax trid) fil-komunità ġenerali kif ukoll biex jappoġġa organizzazzjonijiet żgħar u medji fil-ħidma tagħhom. B'mod ġenerali, jagħti sapport għal 4 oqsma prinċipali: il-promozzjoni tal-volontarjat, iżid il-kapaċità effettiva fil-volontarjat lokali, jipprovdi sens ta' tmexxija fuq kwistjonijiet relatati mal-volontarjat, jagħti appoġġ għal networking bejn Organizzazzjonijiet Volontarji (OV) u jgħaqqad lin-nies, u jservi bħala bażi li fuqha OV żgħar u medji jistgħu joperaw. B'żieda mal-fatt li fih jospita l-uffiċċji tal-MCVS, iċ-Ċentru tal-Volontarjat għandu l-iskop li jagħti sapport lill-Organizzazzjonijiet Volontarji (OV). Dan isir billi jipprovdi sew spazju kif ukoll faċilitajiet li minnhom jistgħu joperaw dawn l-organizzazzjonijiet. Bħalissa hemm 2 Ċentri tal-Volontarjat, wieħed fiċ-ċentru tal-gżira (Valletta) u l-ieħor fin-naħa tat-tramuntana (il-Qawra).

X’se tingħata

i) Reception area li tkun miftuħa bejn it-8.00 a.m. u l-4.00 p.m. biex tgħin fil-booking ta' kmamar għal-laqgħat/taħriġ u sapport amministrattiv.
ii) Provvediment ta' mailbox system biex tirċievi l-posta għal diversi OV rreġistrati maċ-Ċentru.
iii) 4 kmamar għal-laqgħat biex jintużaw mill-OV sew għal-laqgħat kif ukoll biex iservu bħala bażi għall-ħidma. Kull kamra hija mgħammra b'kompjuter li jkunu jistgħu jiddisponu minnu l-OV rreġistrati maċ-Ċentru. Kull kamra fiha wkoll 8 storage spaces, spazju għal kull OV, fejn jinħażnu fajls u dokumentazzjoni fuq karti, kif ukoll mejda għall-konferenzi bis-siġġijiet.
iv) Sala għat-taħriġ li tesa' 40 persuna b'faċilitajiet ta' preżentazzjoni/projection.
v) Resource Room li se tingħaqad mas-sala tat-taħriġ li tipprovdi sew librerija tal-kotba b'pubblikazzjonijiet u ġurnali relatati mas-settur kif ukoll pubblikazzjonijiet online.

Eliġibbiltà​​

OV rreġistrati mal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji.

Kif tapplika​

Imla l-formola u ibgħatha.
applika