Ħarsa ġenerali​

Iċ-Ċentru tal-Volontarjat iservi primarjament biex jippromovi u jiżviluppa l-idea li persuna tagħmel volontarjat fil-komunità u kif ukoll biex jappoġġa organizzazzjonijiet żgħar u medji fil-ħidma tagħhom. B'mod ġenerali, das-servizz jagħti sapport f’4 oqsma prinċipali: il-promozzjoni tal-volontarjat, capacity building għal volontarjat lokali aktar effettiv, jipprovdi sens ta' tmexxija fuq kwistjonijiet relatati mal-volontarjat, jagħti appoġġ għal networking bejn Organizzazzjonijiet Volontarji (OV) u jgħaqqad lin-nies, u jservi bħala bażi li fuqha għaqdiet żgħar u medji jistgħu joperaw.

 

Iċ-ċentri huma responsabilità tal-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat, u apparti li fihom hemm l-uffiċju tal-MCVS, iċ-Ċentru tal-Volontarjat għandu l-iskop li jagħti sapport lill-Organizzazzjonijiet Volontarji (OV). Dan isir billi jipprovdi kemm spazju u kif ukoll faċilitajiet li minnhom jistgħu joperaw dawn l-għaqdiet. Bħalissa hemm 3 Ċentri tal-Volontarjat, wieħed fiċ-ċentru tal-Malta (fil-Belt Valletta), wieħed fit-tramuntana (ir-Rabat) u l-ieħor fix-Xewkija Għawdex.

X’se tingħata

L-għaqdiet volontarji jistgħu jużaw il-faċilitajiet taċ-Ċentri tal-Volontarjat, inklużi kmamar għall-laqgħat, sistema ta’ mailbox u riżorsi oħra, billi jikkuntattjaw lill-MCVS fuq in-numru tat-telefon 2248 1110 jew b’email fuq [email protected]. L-użu tal-faċilitajiet huwa amministrat permezz tal-Linji Gwida stabbiliti għaċ-Ċentri tal-Volontarjat stabbiliti mill-MCVS li jinsabu fuq maltacvs.org.

Eliġibbiltà​​

OV rreġistrati mal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji.

Kif tapplika​

Biex japplika, wieħed irid jiċċekkja l-Booking Facility taċ-Ċentri tal-Volontarjat għal kull ċentru, li jinsabu hawn: https://maltacvs.org/resources/volunteer-centres/. Wara li tiġi kkonfermata d-disponibbiltà tad-dati mixtieqa fil-kalendarji ta’ fuq il-websajt, li huma aġġornati f’ħin reali, il-faċilitajiet jistgħu jiġu bbukkjati billi wieħed jimla l-applikazzjoni.

applika