Ħarsa ġenerali​

L-iskema tal-appoġġ tal-Inizjattivi Żgħar hija inizjattiva li tappoġġja proġetti li jaqgħu taħt l-objettivi li ġejjin:
• Li tistimula l-kooperazzjoni u n-networking bejn l-Organizzazzjonijiet Volontarji.
• Li tipprovdi forum konsultattiv li jistgħu jindirizzaw b'mod effettiv kwistjonijiet relatati mas-Settur tal-Volontarjat.
• Li tipprovdi pjattaforma li minnha tghin biex jiżviluppaw il-kooperazzjoni bejn l-Organizzazzjonijiet Volontarji u l-Gvern.
• Li tippromwovi u tinkoraġġixxi l-kultura tal-Volontarjat u l-parteċipazzjoni fl-attivitajiet ta' Volontarjat.
• Li titrawwem il-kooperazzjoni fis-settur volontarju.
Is-sejħa għall-applikazzjonijiet għall-2017 tiftaħ kull sena f' Ottubru.

X’se tingħata

Tippermetti lill-Organizzazzjonijiet Voluntarji li huma miktubin mal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji biex japplikaw għall-finanzjament biex iwettqu proġetti li jaqgħu taħt l-objettivi u l-prijoritajiet tal-istess fond. Dan il-fond jappoġġja sa 100% tal-proġett sa massimu ta' € 3,000.

Eliġibbiltà​​

Organizzazzjonijiet Volontarji (VO) rreġistrati mal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika