Ħarsa ġenerali​

Għotja ta’ bejn €1,000 u €4,000.

X’se tingħata

Tippermetti lill-Organizzazzjonijiet Voluntarji li huma miktubin mal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji biex japplikaw għall-finanzjament biex iwettqu proġetti li jaqgħu taħt l-objettivi u l-prijoritajiet tal-istess fond. Dan il-fond jappoġġja sa 100% tal-proġett sa massimu ta' € 3,000.

Eliġibbiltà​​

Proġetti li jaqgħu that 5 prioritajiet -
 1. Volontarjat
 2. Faqar u Inkluzjoni Socjali
 3. Edukazzjoni
 4. Arti, Kultura u Sport
 5. Riċerka
Kriterji:
 • L-Għotja ma tkunx inqas minn €1,000 u mhux iżjed minn €4,000.
 • Il-Proġett ma jistax jibda qabel l-1 ta’ Frar, 2024.
 • Il-Proġett irid jitlesta fi żmien 12 il-Xahar konsekuttiv.
 • Il-Proġett irid ikollu kull informazzjoni mitluba fil-punt ta’ sottomessjoni tal-applikazzjoni (inkluż annessi).
 • Il-Proġett ma jistax ikun tkomplija, ripetizzjoni jew estensjoni ta’ proġett eżistenti jew ta’ proġett tal- passat.
 • Il-Proġett ma jistax ikun avveniment ta’ darba bhal kuncert, esebizzjoni jew avvenimenti simili ohra.

Kif tapplika​

L-applikazzjonijiet bħalissa huma magħluqa.
applika