Ħarsa ġenerali​

Permezz ta’ din l-iskema, l-Awtorità tad-Djar qed tilqa’ proposti mingħand sidien ta’ proprjetà residenzjali vojta li jixtiequ jikruha lill-Awtorità tad-Djar għall-iskop ta’ akkomodazzjoni soċjali. L-għan ta’ din l-iskema huwa li jinkoraġġixxi sidien ta’ proprjetà residenzjali vojta u privata b’1, 2 jew 3 kmamar tas-sodda fi stat finished biex jikruha lill-Awtorità tad-Djar għal perjodu ta’ 10 snin.

X’se tingħata

L-Awtorità tad-Djar tikri dawn il-proprjetajiet lill-persuni li huma eliġibbli għall-akkomodazzjoni soċjali, u tkun responsabbli għal ġbir ta’ kirjiet kif ukoll għall-ġbir tal-ħlas għall-manutenzjoni tal-partijiet komuni mill-inkwilini prospettivi. Hija r-responsabbiltà sħiħa tal-Awtorità tad-Djar li tara li r-residenti qegħdin isegwu l-kundizzjonijiet tal-kera imposti fuqhom mill-istess Awtorità.

Eliġibbiltà​​

Sidien ta’ proprjetà residenzjali vojta fi stat finished u proprjetà ġebel u saqaf li hija mibnija skont ir-regolamenti tal-bini u l-permessi ta’ żvilupp, huma eliġibbli li japplikaw taħt din l-iskema. Sidien ta’ proprjetà li għandha diġa permess tal-bini huma wkoll eliġibbli li joffru din il-proprjetà fuq pjanta. Propjetajiet ġebel u saqaf u fuq pjanta ser jingħataw lill-Awtorità fi stat finished. Appartamenti kollha fi blokok iridu jkunu fornuti b’lift. Preferenza tingħata lill-proprjetajiet li jkunu kompletament aċċessibbli.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika