Ħarsa ġenerali​

Din l-iskema tipprovdi benefiċċju fuq il-kera mħallsa fuq fondi mikrija bħala residenza ordinarja tal-applikant u l-familja tiegħu, u dan sabiex il-kera ssir aktar affordabbli. Din l-iskema tapplika għall-benefiċċju fuq kera ta’ fondi li mhumiex proprjetà tal-Gvern.

X’se tingħata

Benefiċċju tal-kera f’residenzi privati.

Eliġibbiltà​​

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

Hemm tariffa amministrattiva ta’ €10.00 li ma tingħatax lura meta tissottometti applikazzjoni.
applika