Ħarsa ġenerali​

Din l-Iskema tipprovdi benefiċċju għall-akkomodazzjoni lill-inkwilini fuq kera mħallsa għall-bini mikri bħala residenza ordinarja tal-applikanti u l-familji tagħhom biex b'hekk il-kera ssir aktar affordabbli.

 

Għall-ewwel darba dan il-benefiċċju qed jiġi kkalkulat mhux biss fuq id-dħul tal-applikanti iżda wkoll fuq in-nefqa tal-kera tagħhom.

X’se tingħata

L-Iskema tal-Benefiċċju tad-Djar tal-Kera Privata tipprovdi assistenza finanzjarja għall-pagamenti tal-kera.· L-iskema tiżgura li ħadd ma jkollu jħallas aktar minn 25% tad-dħul fil-kera tiegħu; sakemm il-kera mħallsa ma taqbiżx l-€400 / xahar għal singles u koppji mingħajr tfal; €500 / xahar għal familji b'wild wieħed u €600 / xahar għal familji b'żewġt itfal jew aktar

 

Eliġibbiltà​​

Kif tapplika​

Imla u ssottometti l-applikazzjoni online.

 

Hemm tariffa amministrattiva ta’ €20.00  li ma tingħatax lura meta tissottometti applikazzjoni.

 

applika