Ħarsa ġenerali​

Din l-iskema hija intiża għal applikanti li ma jistgħux jixtru r-residenza tagħhom mingħajr l-għajnuna tal-Awtorità tad-Djar.

X’se tingħata

L-iskema msejħa Skema ta’ Equity Sharing ser tapplika għal persuni ‘l fuq minn 40 sena li jitħajru jixtru d-dar tagħhom billi jixtru mhux anqas minn nofs il-prezz tal-proprjetà waqt li r-rimanenti jkun irid jinxtara aktar ‘il quddiem. L-Awtorità tad-Djar, min-naħa tagħha ser tixtri s-sehem mhux akkwistat mill-applikanti liema sehem ikun ta’ mhux aktar minn nofs il-proprjetà. Wara l-20 sena, l-applikanti ser ikollhom l-obbligu li jixtru s-sehem mixtri mill-Awtorità tad-Djar bl-istess prezz akkwistata minnha.

L-APS Bank plc, soġġett li jiġu sodisfatti l-kriterji kollha tal-Bank, ser jagħti self sa massimu ta’ €160,000 sabiex tinxtara proprjetà fi stat finished u abitabbli, jew fi stat shell li tista’ titlesta għal stat abitabbli iżda dan biss fejn l-ispiża totali tax-xiri u l-finishings ma teċċedix €200,000.

Eliġibbiltà​​

Għat-Termini u Kundizzjonijiet tal-Iskema, agħfas hawn Għad-Dikjarazzjonijiet, agħfas hawn

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

Hemm tariffa amministrattiva ta’ €20 li ma tingħatax lura meta tissottometti applikazzjoni.
applika