Ħarsa ġenerali​

 

L-għotja biex tgħin lis-sidien fit-tlestija tal-ewwel dar tipprovdi assistenza finanzjarja lix-xerrejja kollha għall-ewwel darba; ma japplika l-ebda limitu ta' dħul. L-għotjiet huma maħsuba bħala parti mill-kumpens tan-nefqa fir-rigward tal-ispiża tax-xogħlijiet ta' kostruzzjoni u/jew ta' tlestija jew riabilitazzjoni.

 

Is-sidien tal-ewwel residenzi, li minħabba żieda fin-numru ta' membri tal-familja li jeħtieġu biex jibnu kmamar addizzjonali jew iwettqu diversi alterazzjonijiet fil-bini tagħhom, huma intitolati għal għotja taħt din l-iskema.

.

X’se tingħata

L-Għotja lis-Sidien tal-Għajnuna fit-Tlestija tal-Ewwel Dar tipprovdi assistenza finanzjarja lix-xerrejja kollha għall-ewwel darba; ma japplika l-ebda limitu ta' dħul.  L-għotja hija kkalkulata bħala 15.254% tal-irċevuti fiskali sottomessi għal xogħlijiet ta' tlestija, b'limitu massimu ta' €2,330 għas-singles u €5,824 għall-koppji.  €1,165 addizzjonali jingħataw għar-riabilitazzjoni fuq xogħlijiet ta' kostruzzjoni jekk il-proprjetà mixtrija nbniet qabel l-1990.

 

Eliġibbiltà​​

Kif tapplika​

Imla u ssottometti l-applikazzjoni online.

 

Hemm tariffa amministrattiva ta’ €23.00  li ma tingħatax lura meta tissottometti applikazzjoni.

applika