Ħarsa ġenerali​

L-iskop tal-Awtorità tad-Djar hu li, fejn hu fiżikament possibbli, tinstalla lifts fi blokki residenzjali tal-Gvern. L-applikazzjonijiet jintlaqgħu għal appartamenti f'Malta jew Għawdex, li huma okkupati minn kerrejja rikonoxxuti mill-Gvern.

X’se tingħata

Installazzjoni ta' lift.

Eliġibbiltà​​

Il-lifts jiġu installati bil-kundizzjonijiet li ġejjin:

i) Tal-inqas wieħed mill-applikanti jew xi ħadd jiġi minnu li joqgħod fil-binja għandu jkollu diżabilità relatata mal-moviment jew problemi ta' moviment (mobilità). Bord maħtur għal dan l-iskop għandu jistabbilixxi din id-diżabilità jew problema ta' moviment (mobilità), wara li jieħu parir mingħand il-Kummissjoni għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità.
ii) Tal-anqas 1 mill-applikanti jkun kerrej rikonoxxut mill-Gvern.
iii) Il-blokk/entratura għandha tkun tliet sulari ogħla mil-livell tat-triq.
iv) Il-blokk/entratura għandhom ikunu ppjanati b'tali mod li l-lift installat ikun aċċessibbli għall-appartamenti kollha u jista' jiġi stallat bl-anqas alterazzjonijiet strutturali possibbli. Pereżempju, il-lifts jistgħu jitwaħħlu f'entraturi komuni waqt li jinżamm taraġ wiesa' biżżejjed. L-Awtorità tad-Djar tistabbilixxi l-kejl tiegħu.
v) Il-permessi meħtieġa għandhom jinkisbu mill-Awtorità tal-Ippjanar (PA), mid-Dipartiment tal-Artijiet, kif ukoll minn terzi persuni li jkun meħtieġ il-kunsens tagħhom sabiex jagħmlu x-xogħlijiet u alterazzjonijiet meħtieġa.
vi) Qabel ma tintbagħat l-applikazzjoni, ir-residenti għandhom jiffurmaw Assoċjazzjoni tar-Residenti tal-blokk/entratura. Din l-Assoċjazzjoni jkollha taċċetta r-responsabbiltà kollha tal-manutenzjoni tal-lift, il-manutenzjoni tal-partijiet komuni, ħlasijiet għall-konsum tal-elettriku u linja tat-telefon fil-lift kif ukoll biex jitħallsu t-tiswijiet meħtieġa u l-manutenzjoni tal-istess lift skont il-klawsola 8.

Għat-Termini u Kundizzjonijiet, jekk jogħġbok agħfas hawn

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

Hemm tariffa amministrattiva ta’ €40.00 li ma tingħatax lura meta tissottometti applikazzjoni.
applika