Ħarsa ġenerali​

Il-formola għar-Reġistrazzjoni Volontarja għaċ-Ċittadini Maltin li Jgħixu Barra hija inizjattiva li tagħmel parti mill-implementazzjoni tal-Manifest Elettorali bl-għan li tissaħħaħ il-konnettivita’  mad-diaspora Maltija. Permezz ta’ din il-formola, persuni Maltin li jgħixu barra minn Malta jew li huma ta’ dixxendenza Maltija jistgħu jirreġistraw volontarjament id-dettalji tagħhom f’waħda mill-kategoriji li tindika l-ħiliet, il-professjoni u l-esperjenza f’oqsma varji. L-għan ta’ dawn ir-reġistrazzjonijiet huwa biex entitajiet governattivi li jixtiequ jagħmlu kuntatt ma’ individwi reġistrati jagħmlu dan billi jikkonsultaw mal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin, Ewropej u l-Kummerċ, biex jingħataw id-dettalji tal-persuni wara li dawn ikunu reġgħu taw il-kunsens tagħhom biex isir kuntatt.

X’se tingħata

Lista ta’ dettalji ta’ Maltin li jgħixu barra minn Malta li għandhom ħiliet u esperjenzi varji, li jistgħu jintbagħtu lil Ministeri u entitajiet governattivi biex jistabbilixxu kuntatt.

Eliġibbiltà​​

Maltin li jgħixu barra minn Malta

Kif tapplika​

Formola onlajn

applika