Ħarsa ġenerali​

Din il-formola hija kampjun li tkun tista' tintuża biex ikunu mqabbla il-firem tal-firmatarji awtorizzati ta' kumpanija, korporazzjoni, jew entita'. Minn dan il-proċess, il-firem tal-firmatarji li japplikaw għal raġunijiet ta' awtentikar biex jinħareġ ċertifikat ta' Legalizzazzjoni jew Apostille.

X’se tingħata

L-informazzjoni hija rreġistrata f'database li fiha l-firem kollha rreġistrati, biex jintużaw għall-verifikazzjoni u biex jinħareġ l-Appostille jew il-Legalizzazzjoni bid-dettalji personali tal-individwu.

Eliġibbiltà​​

Diversi entitajiet li jinkludu: Nutara, Accountants, Diretturi jew Segretarji ta' Kumpaniji, Uffiċjali ta' Gvern, Avukati, Tradutturi u Kapijiet ta' Skejjel.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn, ipprintjaha u ibgħatha bil-posta jew ħudha personalment fit-:

Taqsima tal-Legalizzazzjoni
Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej
Palazzo Parisio
Triq il-Merkanti
Il-Belt Valletta VLT 1171

Din il-formola ma tistax tiġi sottomessa onlajn minħabba r-rekwiżit ta' firma oriġinali.
applika