Ħarsa ġenerali​

Ir-residenti Maltin li għandhom qraba fil-qrib li jgħixu Għawdex huma attwalment intitolati għal ‘Pass tal-Familja’. B’dan il-pass kull persuna applikabbli jkun intitolat għal prezz speċjali li jkun bħal dak ta’ persuna reżidenti f’Għawdex (Resident Għawdxi - €8.15 għal biljett ta’ xufier u karozza u €1.15 għal passiġġier). Addizzjonalment il-miżata annwali għal dan il-pass hija ta’ €11.65 għal pass li jkopri xufier u karozza u €4.65 għal pass li jkopri passiġġier, fejn din il-miżata trid titħallas kull sena biex tiġġedded il-‘Pass tal-Familja’.

Il-‘Pass tal-Familja’ ikun applikabbli biss għall-ulied ta’ Għawdxin residenti Malta u għalhekk japplika biss għal persuni li għandhom nanniet, ġenituri u aħwa li twieldu u jgħixu f’Għawdex. Dan iżda ma japplikax għal konjuġi, tfal, zijiet, kunjat/a jew aħwa ta’ rispett. ‘Pass’ wieħed biss (li jkun validu għal persuna waħda) ikun maħruġ għal kull dar, għalhekk il-konjuġi u t-tfal ma jibbenefikawx sakemm il-qarib dirett tagħhom, li jkun jgħix Malta, ikun għadu ħaj. F’każ fejn il-qarib dirett li jkun jgħix Malta jmut, il-familja għadha tiddeċiedi min se jkun l-eredi tal-‘Pass’ (il-konjuġi jew it-tfal li jgħixu f’dik id-dar partikolari).

Dan il-benefiċċju ma japplikax għal persuni li għandhom il-konjuġi, nanniet, ġenituri tat-tfal u aħwa li normalment jgħixu Malta iżda għandhom il-karta tal-identità fuq ir-residenza tas-sajf f’Għawdex.

Għaldaqstant, oltre minn dak imsemmi hawn fuq, il-prattiċċi attwali li ġew addottati mill-Kumpanija b’mod konsistenti għal dawn l-aħħar diċenji, huma li l-‘Pass tal-Familja’ jiġu wkoll maħruġa fiċ-ċirkostanzi mmsemmija:
a. Il-‘Pass tal-Familja’ jinħareġ lill-membri kollha tal-istess dar li jkunu applikaw għal ‘Pass tal-Familja’. Għalhekk il-‘Pass tal-Familja’ ikun maħruġ lill-membri kollha tal-familja applikabbli.
b. L-applikazzjonijiet li jkunu approvati mill-Ministeru għal Għawdex u l-Ippjanar f’ċirkostanzi eċċezzjonali meta ġenituri li jkunu separati u jkollhom it-tfal jgħixu Għawdex. F’dan il-każ il-‘Pass tal-Familja’ jiġi mogħti mill-Ministeru lil ġenitur li jkun jgħix Malta.

X’se tingħata

L-istess nollijiet tal-vapur li japplikaw għal residenti f'Għawdex.

Eliġibbiltà​​

Huma eliġibbli li japplikaw għall-pass dawk li jkollhom min jiġi minnhom mill-qrib li jkun residenti permanenti f'Għawdex .

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
applika