Ħarsa ġenerali​

Studenti residenti f’Għawdex li qed isegwu korsijiet full-time f’Malta jistgħu japplikaw għal sussidju tal-Gvern. Kull student ikun meħtieġ jimla formola u jissottometti d-dokumenti meħtieġa fil-bidu ta’ kull sena akkademika.

X’se tingħata

Sussidju ta' €166.66 kull xahar.

Eliġibbiltà​​

Min hu Eliġibbli

Studenti residenti f’Għawdex li qed isegwu korsijiet full-time f’Malta fl-Università ta’ Malta, l-Istitut tal-Istudji Turistiċi, l-MCAST u korsijiet taħt l-Iskema ta’ Undergraduate tal-Gvern ta’ Malta. Liema korsijiet ma jinghatawx gewwa Ghawdex. Dan is-sussidju jingħata wkoll lill-istudenti Għawdxin li jattendu istituzzjonijiet privati għall-edukazzjoni għolja f’Malta.

Min Mhux Eliġibbli
Min mhux residenti Għawdex. Min isegwi korsijiet part-time f’Malta. Residenti Għawdex li qed isegwu korsijiet full-time f’Malta li qed jiġu offruti wkoll f’Għawdex. Studenti li qed isegwu korsijiet bir-riċerka. Studenti li ma jattendux l-istitut fejn qed isegwu l-kors tagħhom fuq bażi regolari.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħat.

Dan is-servizz jista’ jiġi aċċessat ukoll permezz tal-mobile app myGozo li tista’ titniżżel mill-Play Store jew l-App Store.

applika