Ħarsa ġenerali​

Studenti residenti f'Għawdex li qed jieħdu korsijiet full-time f'Malta jistgħu japplikaw għal sussidju tal-Gvern. Is-sussidju ta' €500 kull tliet xhur jingħata matul is-sena akkademika, i.e. minn Ottubru sa Ġunju, u jkopri perjodi ta' tliet xhur (Ottubru sa Diċembru; Jannar sa Marzu; u April sa Ġunju). Kull student ikun meħtieġ li jimla formola fil-bidu ta' kull sena akkademika.

X’se tingħata

Sussidju ta' €500 kull 3 xhur li jitħallas fix-xahar ta' wara t-tmiem tat-tliet xhur ta' qabel. It-tliet xhur huma kif ġej: Ottubru sa Diċembru, Jannar sa Marzu, u April sa Ġunju.

Eliġibbiltà​​

Studenti residenti f'Għawdex li qed jagħmlu korsijiet full-time f'Malta: fl-Universita’ ta’ Malta, fl-Istitut tal-Istudji Turistiċi, fl-MCAST kif ukoll korsijiet li jaqgħu taħt il-Malta Government Undergraduate Scheme. Dan is-sussidju jingħata wkoll lil studenti Għawdxin li jattendu xi istituzzjoni privata ta’ edukazzjoni għolja f'Malta.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

Dan is-servizz jista' jiġi aċċessat ukoll permezz tal-mowbajl app myGozo li tista' titniżżel mill-Play Store jew App Store.
applika