Ħarsa ġenerali​

Din il-formola tippermetti lill-individwi jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom bħala suġġetti tad-data skont il-liġijiet dwar il-protezzjoni tad-data fir-rigward tad-dati personali pproċessata fis-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen. Tali drittijiet jinkludu d-dritt għall-aċċess għad-data personali u li tintalab il-korrezzjoni ta’ data personali li tkun fattwalment skorretta jew it-tħassir tagħha jekk tkun qed tiġi pproċessata illegalment. Għal aktar informazzjoni, ara hawn

X’se tingħata

Meta jeżerċita d-dritt ta’ aċċess, l-individwu jsir jaf jekk data personali dwaru tkunx qed tiġi pproċessata u x’data personali qed tiġi pproċessata, prinċipalment allerti.

Jekk wieħed isir jaf li xi data personali li qed tiġi pproċessata hija fattwalment skorretta, hu jew hi jista' jitlob li tali data tiġi rettifikata. Min-naħa l-oħra, jekk allert ma jkollu ebda bażi legali, l-individwu jista’ jitlob li dan jitħassar. Fi kwalunkwe każ, it-talba għandha tkun sostnuta b'evidenza.

Eliġibbiltà​​

Kwalunkwe individwu, jew direttament jew permezz ta' rappreżentant legali, li d-data personali tiegħu qed tiġi pproċessata fis-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn, inkluż billi ttella kopja tad-dokumenti neċesarji skont il-każ, u ibagħatha.
applika