Ħarsa ġenerali​

L-applikazzjoni għandha timtela biex tingħata liċenzja maħruġa mill-Kummissarju tal-Pulizija lill-persuna li qed tippromwovi, jew li tkun bi ħsiebha tippromwovi ġabra f'xi lokalità għal għan ta' karità jew għal għan approvat mill-Ministru responsabbli għall-Pulizija.

Meta l-applikant imur biex jiġbor il-liċenzja, għandu jipproduċi dokument validu ta' identifikazzjoni bħal passaport jew karta tal-identità.

Il-liċenzja tingħata jekk kemm-il darba l-ħtiġijiet li jinsabu fl-Att 279 dwar Ġbir Pubbliku jkunu mħarsa.

L-applikazzjonijiet li għandhom jinkludu t-tagħrif kif jidher fuq il-formola murija fl-Ewwel Skeda tal-Att relatat, trid tkun iffirmata minn għall-anqas tliet individwi.

X’se tingħata

Liċenzja li tawtorizza persuna li tippromwovi ġbir.

Eliġibbiltà​​

Persuni li jissodisfaw il-ħtiġijet tal-Att relatat.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn, ipprintjaha u ffirmaha.

Il-formola tista' tintbagħat b'imejl fuq [email protected].

Din il-formola ma tistax tiġi sottomessa onlajn minħabba r-rekwiżit ta’ firma oriġinali.
applika