Ħarsa ġenerali​

L-obbligu ta' promotur li jkun ingħatatlu liċenzja dwar ġbir pubbliku li barra mill-provvedimenti oħra tal-Att, fi żmien 5 ġimgħat mill-aħħar jum tal-ġabra, jew il-ġurnata li tiskadi liċenzja, jagħti lill-Kummissarju tal-Pulizija dikjarazzjoni fuq il-formola murija fit-Tieni Skeda tal-Att bl-informazzjoni murija u ċċertifikat li hija korretta fost id-dispożizzjonjiet oħra fl-istess Att.

Arranġamenti jridu jsiru biex kemm it-tags kif ukoll iċ-ċertifikati ta' awtorità, jingħataw lura lill-pulizija minn fejn tkun inħarġet il-liċenzja.

X’se tingħata

Jingħata tagħrif dwar dħul, spejjeż u dettalji oħra rigward il-ġabra pubblika.

Eliġibbiltà​​

Il-persuna li ngħatat il-liċenzja, wara l-ġabra.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn u ibgħatha.

Il-formola tista' tintbagħat ukoll b'imejl: [email protected].
applika