Ħarsa ġenerali​

Ċittadini Maltin u Ewropej huma intitolati li jagħmlu talba għal kumpens għal ħsara li jkunu sofrew mill-kriminalità sakemm din il-ħsara tkun soġġetta għal proċedimenti kriminali jew irrapportata lill-Pulizija mingħajr telf ta' żmien.

Dan il-kumpens jista' jintalab mill-vittma nnifsu jew minn dipendent jew persuna oħra jekk dan tal-aħħar ikun sofra xi telf ta' flus jew ir-reat ikun ġab spejjeż għad-dannu tal-vittma. Dan il-kumpens ma jistax jintalab jekk il-vittma kienet responsabbli jew parzjalment responsabbli għar-reat.

X’se tingħata

Kumpens fi flus għal vittmi ta' delitti volontarji bi vjolenza.

Eliġibbiltà​​

Vittmi ta' kriminalità.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn, ipprintjaha, iffirmaha u ibgħatha flimkien mad-dokumenti meħtieġa lil:

Assisting Officer fid-Dipartiment tal-Ġustizzja,

14,

Triq is-Suq,

Floriana FRN 1082

Malta

applika