Ħarsa ġenerali​

Ċittadini ta' Malta jew ta' wieħed mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u persuni abitwalment residenti f'Malta huma intitolati li jagħmlu talba għal kumpens għal ħsara li jkunu sofrew mill-kriminalità sakemm din il-ħsara tkun soġġetta għal proċedimenti kriminali jew irrapportata lill-Pulizija mingħajr telf ta' żmien.

X’se tingħata

Kumpens monetarju għal vittmi ta' delitti volontarji bi vjolenza.

Eliġibbiltà​​

Dan il-kumpens jista' jintalab mill-vittma nnifsu jew minn dipendenti f'każ li l-vittma tkun tilfet ħajjitha bhala konsegwenza ta' delitt. Dan il-kumpens ma jistax jintalab jekk il-vittma kienet responsabbli jew parzjalment responsabbli għar-reat. 

L-applikazzjoni għandha tiġi sottomessa mhux iktar tard minn sena wara li jkun twettaq id-delitt volontarju bi vjolenza.

Ma' din l-applikazzjoni għandu jkun hemm mehmuż dawn is-segwenti dokumenti u ċertifikati:
  1. Att tat-twelid tal-applikant
  2. Att tal-Mewt tal-vittma, skond il-każ
  3. Ċertifikat tal-Kondotta tal-applikant
  4. Rapport tal-Pulizija dwar id-delitt inkwistjoni
  5. Affidavit  tal-applikant  li  jikkonferma  li  ebda  kumpens  ma  ingħata  dwar  id-delittimsemmi f'din l-applikazzjoni
  6. Kull prova dokumentarja oħra b’sostenn tat-talba hawn magħmula, b'mod partikolariċertifikati ta' tobba fir-rigward tal-paragrafu J taħt it-Taqsima II hawn fuq
  7. Kull ċertifikat jew dokument ieħor relevanti

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn, ipprintjaha, iffirmaha u ibgħatha flimkien mad-dokumenti meħtieġa lil:

Assisting Officer fid-Dipartiment tal-Ġustizzja,
14,
Triq is-Suq,
Floriana FRN 1082
Malta.

applika