Ħarsa ġenerali​

Ċittadini Maltin u Ewropej huma intitolati għal talba ta' kumpens għal ħsara li jkunu sofrew mill-kriminalità sakemm din il-ħsara tkun soġġetta għal proċedimenti kriminali jew irrapportata lill-Pulizija mingħajr telf ta' żmien.

Dan il-kumpens jista' jintalab jew permezz tal-vittma nnifsu jew permezz ta' dipendent jew persuna oħra jekk dan tal-aħħar ikun sofra xi telf ta' flus jew ir-reat ikun ġab spejjeż għad-dannu tal-vittma. Dan il-kumpens ma jistax jintalab jekk il-vittma kienet responsabbli jew parzjalment responsabbli għar-reat.

X’se tingħata

Kumpens fi flus għal vittmi ta' krimini vjolenti intenzjonati.

Eliġibbiltà​​

Vittmi ta' kriminalità.

Kif tapplika​

Imla l-formola onlajn, ipprintjaha, iffirmaha u ibgħatha flimkien mad-dokumenti meħtieġa lil:

L-Uffiċjal Assistent
Dipartiment tal-Ġustizzja
21, Chateau de la Ville
Triq l-Arċisqof
Il-Belt Valletta VLT 1443

Din il-formola ma tistax tiġi sottomessa onlajn minħabba r-rekwiżit ta’ firma oriġinali.
applika